• Sirküler
  Sirküler TipiNumaraSirküler DetayıTarihhf:categories
  Vergi SirküleriYMM-2024/49

  GİB Duyurusu İle 03.07.2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere, 4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların Maktu ÖTV Tutarları Güncellenmiştir.

  4 Temmuz 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/48

  İndirilecek KDV Listesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin GİB Duyurusu

  2 Temmuz 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/47

  2024/II. Geçici Vergi Dönemi Çalışmalarında Esas Alınacak Süre, Faiz Oranı ve Döviz Kuru Değerleri

  1 Temmuz 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/46

  1 Temmuz 2024 Tarihi İtibari ile E-Fatura ve E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

  24 Haziran 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/45

  Genel Kurul ve Yönetim Organınca Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

  24 Haziran 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/44

  Firmaların Yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinde sağlanan %2 oranındaki döviz dönüşüm desteği kaldırılmıştır.

  10 Haziran 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/43

  İhracat bedellerinin zorunlu olarak Merkez Bankasına satılmasındaki %40 oranı %30 olarak değiştirilmiştir.

  10 Haziran 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/42

  2023 Yılına İlişkin Olarak Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikinin Haziran ayı sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir.

  4 Haziran 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/41

  2024 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme süreleri

  23 Mayıs 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/40

  4 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile e-Defter Berat Yükleme Tarihleri Değiştirilmiştir

  23 Mayıs 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/39

  %3,5 olarak uygulanan gecikme zammı, pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 8484 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 21.05.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 4,5 olarak değişmiştir.

  21 Mayıs 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  GİB HaberlerYMM-2024/38

  Vergi Levhası Bulundurma Zorunluluğu ve 2023 Yılına İlişkin Vergi Levhasının Alınma Süresi

  17 Mayıs 2024Devamını okugib-haberler
  GİB HaberlerYMM-2024/37

  2024 I. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  15 Mayıs 2024Devamını okugib-haberler
  Vergi SirküleriYMM-2024/36

  8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu gelirler ile mevduat faizi ve kar paylarına 01.05.2024 – 31.07.2024 tarihleri arasında uygulanacak stopaj oranları yeniden belirlenmiştir.

  2 Mayıs 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/35

  30.04.2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 560 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’ne göre; 2024-I. Geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

  30 Nisan 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/34

  Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.04.2024 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep hali 31.08.2024 Cumartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır

  29 Nisan 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/33

  27.04.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan düzenlemeye göre; gıda maddelerinin hizmet işletmesi mahiyetinde yerlerde veya bu yerler tarafından dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışında KDV oranı %10 olarak uygulanacaktır.

  29 Nisan 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/32

  Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formlarının Verilme ve E-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır.

  26 Nisan 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/31

  2024 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %7,55 Olarak Tespit Edilmiştir.

  19 Nisan 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/30

  8313 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınan Ölçütlerde 01.01.2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değişiklik Yapılmıştır.

  15 Nisan 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/29

  2024/I. Geçici Vergi Dönemi Çalışmalarında Esas Alınacak Süre, Faiz Oranı ve Döviz Kuru Değerleri

  5 Nisan 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/28

  Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 50,75 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 51,75 olarak değişmiştir.

  1 Nisan 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/27

  Sanayi sicil belgesi olan firmaların 2023 yılına ilişkin “Yıllık İşletme Cetveli” bildirimini en geç 30 Nisan 2024 tarihine kadar elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

  1 Nisan 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/26

  2023 Yılı Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formlarının Verilme ve E-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  29 Mart 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/25

  Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulamasında Dikkate Alınacak 2023 Yılı Oranı %53,11 olarak revize edilmiştir.

  4 Mart 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/24

  Bazı Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelerin Ödeme Yükümlülüklerinde Yapılan Değişiklikler

  28 Şubat 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/23

  Ocak 2024 Dönemine İlişkin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Formlarının Şubat Ayı Sonuna Verilmesi Zorunludur.

  27 Şubat 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/22

  Sorumlu sıfatı ile vergilendirme dönemini takip eden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin (KDV2) verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  12 Şubat 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/21

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

  12 Şubat 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/20

  İhracat Genelgesi Ekinde Yer Alan İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler Listesinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

  7 Şubat 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/19

  Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulamasında Dikkate Alınacak 2023 Yılı Oranı

  5 Şubat 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/18

  Bazı Beyannamelerde Yapılan Değişiklere İlişkin 01.02.2024 Tarihli GİB Duyuruları

  2 Şubat 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/17

  69 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  29 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/16

  Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Değişiklik Yapılmıştır.

  29 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/15

  KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 49) Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

  22 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/14

  2023 Yılına İlişkinin Olarak Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayının 31.01.2024 Tarihine Kadar Yaptırılması Zorunludur.

  17 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  GİB HaberlerYMM-2024/13

  Form Ba – Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin GİB Duyurusu

  10 Ocak 2024Devamını okugib-haberler
  Vergi SirküleriYMM-2024/12

  252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2024 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir.

  8 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/11

  01.01.2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı Belli Olmuştur.

  8 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/10

  ÖTV Kanununa Ekli I Sayılı listenin A ve B Cetvellerinde Yer Alan Ürünlerin Maktu ÖTV Tutarları Artırılmıştır

  8 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/09

  1 Seri No.lu İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  3 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/08

  Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasına İlişkin 555 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.

  3 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/07

  02.01.2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 5 Ocak 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  3 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/06

  Eski nesil ödeme kaydedici cihazların, mali hafızaların dolup dolmadığına bakılmaksızın 01.07.2024 tarihine kadar Yeni Nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesi zorunluluğuna ilişkin 557 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

  3 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/05

  31.12.2023 Çalışmalarında Esas Alınacak Faiz Oranı ve Döviz Kurları

  2 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/04

  01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2024/1) ile geri kazanım katılım payı (GEKAP) tutarları yeniden belirlenmiştir.

  2 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/03

  2024 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi/Ceza Had, Miktar ve Oranları

  2 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/02

  28.12.2023 Tarihli Resmî Gazetede Yayımlanan 7491 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler

  2 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2024/01

  01 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı ile SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları

  2 Ocak 2024Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/135

  8004 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre, Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilmek üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirebilecekleri süreler bakımından belirlenmiş olan oran, 31.12.2024 tarihine kadar, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeli için %100, bunlar dışındaki personele ise % 75 olarak uygulanacaktır.

  28 Aralık 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/134

  8003 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde, at yarışlarında ve diğer şans oyunlarında şans oyunları vergi oranı indirilmiştir.

  28 Aralık 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/133

  8002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu gelirler ile mevduat faizi ve kar paylarına ilişkin indirimli stopaj oranı uygulaması 30.04.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

  28 Aralık 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/132

  8001 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı bazı tütün mamullerine uygulanan ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.

  28 Aralık 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/131

  8000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeye göre, 24.11.2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen gözetim ve korunma önlemi uygulanan malların en geç 01.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ithal edilmesi halinde, herhangi bir kısıtlama olmaksızın ithalatta ödenen KDV’nin tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

  28 Aralık 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/130

  Bankalarca 5 Milyon TL Üzerinde Verilecek Nakdi ve Gayri Nakdi Krediler İçin Müşterilerden “Hesap Durumu Belgesi” Alınması Zorunlu Hale Getirilmiştir.

  25 Aralık 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/129

  Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 43,25 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 44,25 olarak değişmiştir.

  25 Aralık 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/128

  7953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile AR-GE İndiriminden veya Teknokent Kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin, bu tutarlarla ilgili fon oluşturma ve bu fonun Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarını satın alma veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak koyma yükümlülüğünde 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.

  18 Aralık 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/127

  İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulamasına İlişkin 14.12.2023 Tarihli GİB Duyurusu

  15 Aralık 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/126

  İnşaat Demiri İzleme Sistemine (İDİS) İlişkin Sistem Kılavuzu Yayınlanmıştır

  11 Aralık 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/125

  İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler için pazarlama ve satış kısıtlaması ile ilan kısıtlaması süresi 01.07.2024 tarihine uzatılmıştır.

  7 Aralık 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/124

  2021 yılına ilişkin Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlerden ile Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemelerden ve 2022 Yıllarına İlişkin Olarak İndirimli Orana Tabi İşlemlerden kaynaklanan KDV alacakları için 31.12.2023 tarihine kadar standart iade talep dilekçesi ve iade talepleri için gerekli belgelerle birlikte ilgili vergi dairelerine başvurulması zorunludur.

  7 Aralık 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/123

  Anonim ve Limited Şirketlerin 2024 Yılında Kullanacakları Defterler ve Tasdik Süreleri

  7 Aralık 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/122

  2022 yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadesi alacaklarının en geç Kasım/2023 dönemi KDV beyannamesi ile talep edilmesi ve 31.12.2023 tarihine kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için gerekli belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurulması zorunludur.

  5 Aralık 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/121

  Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 40,75 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 41,75 olarak değişmiştir.

  1 Aralık 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/120

  Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.11.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep hali 30.04.2024 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  30 Kasım 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/119

  30.11.2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 5 Aralık 2023 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  30 Kasım 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/118

  7887 sayılı Cumhurbaşkanı Karı ile anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarı artırılmıştır.

  27 Kasım 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/117

  554 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak ilan edilmiştir.

  27 Kasım 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/116

  7846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan KDV’nin indirim hakkı kaldırılmıştır.

  24 Kasım 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/115

  2023 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödeme süreleri

  23 Kasım 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/114

  2022 Yılı Beyanlarında 1 milyon TL ve üzeri AR-GE İndiriminden veya Teknokent Kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin, bu tutarın %2’sini pasifte geçici bir hesaba aktarma ve aktarılan bu tutarın, 31.12.2023 tarihine kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alma veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere, sermaye olarak koyma yükümlülüğü hakkında.

  20 Kasım 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/113

  7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sadece Elektrik Motorlu Olan Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralığı Değiştirilmiştir.

  20 Kasım 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/112

  İnşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 01.01.2024 tarihinden önce İnşaat Demiri İzleme Sistemine (İDİS) geçmeleri zorunludur.

  20 Kasım 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/111

  %2,5 olarak uygulanan gecikme zammı, pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 5801 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 14.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 3,5 olarak değişmiştir.

  15 Kasım 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/110

  Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %35,75 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 36,75 olarak değişmiştir.

  1 Kasım 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/109

  Sermaye kaybı veya borca batık olma hesabında bazı gider ve zararların dikkate alınmayabileceğine ilişkin süre 01.01.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

  31 Ekim 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/108

  Krediye erişimi kolaylaştırmak ve TL’ye geçişi özendirmek için Merkez Bankası tarafından yapılan basın açıklaması ile harcama (fatura) mukabili kredi kullanımı ve karşılık ayrılması uygulamasına son verilmiştir.

  27 Ekim 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/107

  Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Kapsamında Kiralama Yoluyla Edinilen veya İşletmeye Dâhil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtlara 31.12.2024 Tarihine Kadar TTB Takılması Zorunluluğu Getirilmiştir.

  13 Ekim 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/106

  549 Sıra No.lu VUK Tebliği ile yapılan düzenlemeler

  10 Ekim 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/105

  550 Sıra No.lu VUK Tebliği İle 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerinin e-fatura zorunluluğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

  10 Ekim 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/104

  551 Sıra No.lu VUK Tebliği ile şarj ağı işletmecisi tarafından elektrikli araçlara uygulanan şarj hizmetine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgilerin elektronik ortamda alınmasına ve fatura düzenleme süresine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

  10 Ekim 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/103

  Akaryakıt ve LPG Piyasasının Yanı Sıra Özel Etiket ve İşaret Kullanma Zorunluluğu Getirilen Ürünlere İlişkin Teminat Konusunda 553 Seri No.lu VUK Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

  10 Ekim 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/102

  552 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kapsamda Dijital Vergi Dairesi 07.10.2023 tarihi itibarıyla hizmete açılmıştır.

  10 Ekim 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/101

  2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %34,80 olarak tespit edilmiştir.

  10 Ekim 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/100

  2023/III. Geçici Vergi Dönemi Çalışmalarında Esas Alınacak Süre, Faiz Oranı ve Döviz Kuru Değerleri

  4 Ekim 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/99

  Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faizi yıllık %30,75 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 31,75 olarak değişmiştir.

  29 Eylül 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/97

  Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %25,75 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 26,75 olarak değişmiştir.

  1 Eylül 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/96

  Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1.Taksit Ödeme Süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

  1 Eylül 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/95

  Yapılandırılan vergi (matrah artırımı dahil) ve SGK prim borçlarının ilk iki taksitini aksatanlar 31.08.2023 tarihine kadar ödeme yaparsa 7440 sayılı kanunun imkanlarından yararlanabilecektir.

  1 Eylül 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  GİB HaberlerYMM-2023/94

  01.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7449 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile geri kazanım katılım payı (GEKAP) tutarları yeniden belirlenmiştir.

  2 Ağustos 2023Devamını okugib-haberler
  GİB HaberlerYMM-2023/93

  Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanun’un Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

  1 Ağustos 2023Devamını okugib-haberler
  Vergi SirküleriYMM-2023/92

  Şirketlerin 30.06.2023 Tarihinde Bilançolarında Yer Alan Dövizlerini Kur Korumalı Mevduat Kapsamında Türk Lirasına Dönüştürmelerinden Elde Ettikleri Kazançlar Kurumlar Vergisi İstisnası Kapsamına Alınmıştır.

  31 Temmuz 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/91

  Ek MTV Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasları Düzenleyen Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

  31 Temmuz 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  GİB HaberlerYMM-2023/90

  Bazı mükellefler için mücbir sebep hali 30.11.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

  31 Temmuz 2023Devamını okugib-haberler
  Vergi SirküleriYMM-2023/89

  2023 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %18,95 olarak tespit edilmiştir.

  18 Temmuz 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/88

  7390 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanununa Ekli Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

  17 Temmuz 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/87

  2023 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için uygulanacak SGK Prim Desteği Tutarı (Asgari Ücret Desteği)

  17 Temmuz 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/86

  Kurumlar Vergisi Oranını da 5 Puan Artıran 7456 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

  17 Temmuz 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/85

  01.07.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı Belli Olmuştur.

  7 Temmuz 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/84

  Yalnızca payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerine ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden yapılacak tevkifat oranı % 0 olarak belirlenmiştir.

  7 Temmuz 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/83

  7347 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Şans Oyunlarında Vergi Oranı Yeniden Belirlenmiştir.

  7 Temmuz 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/82

  7344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

  7 Temmuz 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/81

  07.07.2023 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanan BSMV oranı % 10’dan % 15’e yükseltilmiştir.

  7 Temmuz 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/80

  7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10.07.2023 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) bazı mal ve hizmetlere %8 uygulanan KDV oranı %10’a, %18 uygulanan KDV oranı ise %20’ye yükseltilmiştir.

  7 Temmuz 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/79

  2023/II. Geçici Vergi Dönemi Çalışmalarında Esas Alınacak Süre, Faiz Oranı ve Döviz Kuru Değerleri

  5 Temmuz 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  GİB HaberlerYMM-2023/78

  7332 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL mevduat faizleri ve TL kâr paylarında uygulanan Gelir Vergisi tevkifat oranlarındaki indirim süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmış, ayrıca döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarında tevkifat oranı %25’e yükseltilmiştir.

  5 Temmuz 2023Devamını okugib-haberler
  GİB HaberlerYMM-2023/77

  03.07.2023 Tarihi Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Beyannameler Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır.

  5 Temmuz 2023Devamını okugib-haberler
  Vergi SirküleriYMM-2023/76

  1 Temmuz 2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı ile SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları

  3 Temmuz 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/75

  Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %15,75 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 16,75 olarak değişmiştir.

  3 Temmuz 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/74

  Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki Vergi Dairelerine Bağlı Mükellefler İçin 2023 Yılı GEKAP Beyanı Dönemi 6 Aylık Olarak Belirlenmiştir.

  9 Haziran 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/73

  1 Temmuz 2023 Tarihi İtibari ile E-Fatura ve E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

  7 Haziran 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  GİB HaberlerYMM-2023/72

  2022 Yılına İlişkin Olarak Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikinin Haziran ayı sonuna kadar (30 Haziran 2023) yaptırılması gerekmektedir.

  6 Haziran 2023Devamını okugib-haberler
  GİB HaberlerYMM-2023/71

  E-Beyanname Sistemine İlişkin 01.06.2023 Tarihli GİB Duyurusu

  2 Haziran 2023Devamını okugib-haberler
  Vergi SirküleriYMM-2023/70

  Deprem ile İlgili Ödenecek Olan Ek Kurumlar Vergisi İçin 12 Ayı Geçmeyecek Şekilde Tecil ve Taksitlendirilme İmkânı Getirilmiştir.

  2 Haziran 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  GİB HaberlerYMM-2023/69

  2022 Yılı Mali Verilerine Göre VERBİS’e Kayıt Zorunluluğu Hakkında Hatırlatma

  31 Mayıs 2023Devamını okugib-haberler
  GİB HaberlerYMM-2023/68

  7440 Sayılı Kanunla Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Rehberi

  31 Mayıs 2023Devamını okugib-haberler
  Vergi SirküleriYMM-2023/67

  31.05.2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 5 Haziran 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  29 Mayıs 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/66

  7297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yürüklüğe Konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği ile KOBİ tanımı ve sınıflandırılmasında değişiklik yapılmıştır.

  29 Mayıs 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/65

  7300 sayılı Cumhurbaşkanı kararı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına, matrah artırımına ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin başvuru ve beyan süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

  26 Mayıs 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/64

  2023 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme süreleri

  23 Mayıs 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/63

  Vergi Levhası Bulundurma Zorunluluğu ve 2022 Yılına İlişkin Vergi Levhasının Alınma Süresi

  23 Mayıs 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/62

  2023 I. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  15 Mayıs 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/61

  Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi ile ilgili 14.04.2023 tarih 2023/19 No.lu T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genelgesi Yayınlanmıştır.

  26 Nisan 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/60

  Şirketlerin 31.03.2023 Tarihinde Bilançolarında Yer Alan Dövizlerini Kur Korumalı Mevduat Kapsamında Türk Lirasına Dönüştürmelerinden Elde Ettikleri Kazançlar Kurumlar Vergisi İstisnası Kapsamına Alınmıştır.

  26 Nisan 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/59

  Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatıldı.

  25 Nisan 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/58

  Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve MUHSGK Beyannamesinde Güncelleme Yapılmıştır.

  18 Nisan 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/57

  2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde İstisna ve İndirim Bulunan Mükelleflerin Ödeyeceği Ek Vergi ile ilgili 3 Seri No.lu 7440 Sayılı Kanun Tebliği Yayımlanmıştır.

  17 Nisan 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/56

  Döviz Pozisyon Raporu Hakkında TCMB Duyurusu-Rapor Zorunluluğu Kapsamı ve Süresi Değişmiştir.

  13 Nisan 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/55

  22 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

  10 Nisan 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/54

  2023 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,77 olarak tespit edilmiştir.

  6 Nisan 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/53

  2023/I. Geçici Vergi Dönemi Çalışmalarında Esas Alınacak Süre, Faiz Oranı ve Döviz Kuru Değerleri

  3 Nisan 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/52

  46 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

  3 Nisan 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/51

  01.04.2023 Tarihinde Bazı Vergi Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler

  3 Nisan 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/50

  2022 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 5 Nisan 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  2 Nisan 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/49

  7440 sayılı kanun kapsamında 2022 takvim yılına yönelik gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımı yapabilmek için 2022 beyannamesinin verilmesi zorunludur.

  29 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/48

  KDV matrah artırımlarında yararlanılmak üzere İnternet Vergi Dairesinde “Hesaplanan/Tecil Edilebilir KDV Sorgulama” bölümü açılmıştır.

  29 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/47

  7440 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi

  28 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/46

  7440 sayılı kanun kapsamında, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.2022 tarihi itibarıyla kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerinde bulunmayan kasa mevcudu ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine dair usul ve esaslar

  28 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/45

  7440 sayılı kanunun 5 inci ve geçici 1 inci maddeleri kapsamında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinde matrah ve vergi artırımı uygulaması

  28 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/44

  27.03.2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 28.03.2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mart 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  27 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/43

  Yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan tüzel kişiler(şirketler), döviz pozisyon raporlarını Mart 2023 döneminden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na göndereceklerdir.

  24 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/42

  Ramazan Ayı Dolayısıyla Personele Yapılan Yardımların Vergi Mevzuatı Açısından  Değerlendirilmesi

  24 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/41

  7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  13 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/40

  2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde İstisna ve İndirim Bulunan Mükellefler Ek Deprem Vergisi Ödeyeceklerdir.

  10 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/39

  Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT Düzenlemesi) ile İlgili Olarak 7438 Sayılı Kanun Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

  3 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/38

  2022 Yılında Ücret Geliri Elde Edenlerin Bu Gelirleri Nedeniyle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verip Vermeyecekleri Durumlar

  3 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/37

  6885 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sadece Elektrik Motorlu Olan Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Değiştirilmiştir.

  3 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/36

  Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri Uzatılmıştır.

  3 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/35

  GİB Duyuru- Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı

  1 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/34

  21 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 01.03.2023 tarih ve 32119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  1 Mart 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/33

  45 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen iller için ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iade uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

  28 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/32

  Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremden nedeniyle mücbir sebep halinde bulunan mükelleflerin 06.02.2023 – 31.07.2023 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına İlişkin Düzenlenecek Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır.

  24 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/30

  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen Sivas ilinin Gürün ilçesi için mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

  23 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/31

  Prefabrik yapı ve konteynerlerin 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil) herhangi bir şart aranmaksızın (kullanım amacı ve alıcı sınırlaması olmaksızın) KDV oranı %1’e indirilmiştir.

  23 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/29

  151 Vo’lu VUK sirküleri ile deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen illerdeki akaryakıt, madeni yağ ve LPG dağıtıcı veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunan mükelleflerin teminat verme süreleri uzatılmıştır.

  20 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/27

  Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Elazığ İli İçin de Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir.

  17 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/28

  Deprem Nedeniyle Hizmet Binaları Zarar Gören Vergi Dairelerinin Faaliyetlerinin Yerine Getirileceği Yerler Hakkında GİB Duyurusu Yayınlanmıştır.

  17 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/26

  Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir.

  15 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/25

  Prefabrik yapı ile konteynerlerin deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere tesliminde KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

  15 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/24

  VUK 150 Sayılı Sirküler: Depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetlerinin vergisel sonuçları ile depremden etkilenen illerimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzeni

  14 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/23

  GİB Duyuru: Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni Hakkında Duyuru

  13 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/22

  GİB Duyuru: Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu

  13 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/21

  Deprem Bölgesine Yapılan Bağış ve Yardımların Yapıldığı Kurum ve Kuruluşlar İtibari ile Vergisel Boyutu

  8 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/20

  Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

  8 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/19

  Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulamasında Dikkate Alınacak 2022 Yılı Oranı

  7 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/18

  01.01.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgelerine/dâhilde işleme izinlerine ilave süre verilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

  2 Şubat 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/17

  Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Değişiklik Yapılmıştır.

  30 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/16

  Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankasına satılması veya Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde Türk lirasına çevrilen tutarın %2’si kadar döviz dönüşüm desteği sağlanacaktır.

  30 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/15

  Şirketlerin 31.12.2022 Tarihinde Bilançolarında Yer Alan Dövizlerini Kur Korumalı Mevduat Kapsamında Türk Lirasına Dönüştürmelerinden Elde Ettikleri Kazançlar Kurumlar Vergisi İstisnası Kapsamına Alınmıştır.

  26 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/14

  Sanayi sicil belgesi olan firmaların 2022 yılına ilişkin “Yıllık İşletme Cetveli” bildirimini en geç 02 Mayıs 2023 tarihine kadar elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

  25 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/13

  546 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 01.02.2023 Tarihinden İtibaren Ticaret Siciline Tescil Edilen Bazı İşlemlerin Mükellefler Tarafından Ayrıca Vergi Dairesine Bildirim Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

  19 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/12

  2023 Yılı E-defter beratlarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesine ilişkin tercihin 31.01.2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

  17 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/11

  Banka, Sigorta Şirketi Gibi Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Yeniden Değerleme ve Değer Artış Fonu Uygulamasına İlişkin 547 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğ Yayımlandı.

  16 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/10

  Motorlu Araç Ticareti Yapan Münferit İthalatçılar ve Bunların Bayileri İçin Teminat Uygulamasına İlişkin 545 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğ Yayımlandı.

  16 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/9

  2022 Yılına İlişkinin Olarak Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayının 31.01.2023 Tarihine Kadar Yaptırılması Zorunludur.

  16 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/8

  01.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlenmiştir.

  16 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/7

  2023 yılı Ocak ilâ Haziran ayları/dönemi için uygulanacak SGK Prim Desteği Tutarı (Asgari Ücret Desteği)

  13 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/6

  2023 Yılı Yemek Bedellerinde Gelir ve Damga Vergisi ile SGK Primi İstisna Uygulaması

  12 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/5

  01.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı Belli Olmuştur.

  5 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/4

  2022 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyanı Çalışmalarında Esas Alınacak Süre, Faiz Oranı ve Döviz Kuru Değerleri

  5 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/3

  Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9,75 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 10,75 olarak değişmiştir.

  3 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/2

  322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30.12.2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  3 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2023/1

  2023 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi/Ceza Had, Miktar ve Oranları

  3 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/121

  E-Fatura ve E-Arşiv Kullanan Mükelleflerin 2023 Yılında Düzenleyecekleri İlk Faturaların 3 Haneli Birim Kodu ve 13 Haneli Sıra Numarası Hakkında Önemli Hatırlatma

  2 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/120

  6619 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanma süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

  2 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/119

  6618 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

  2 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/118

  01 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı ile SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları

  2 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/117

  01.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Tutarları Belirlendi.

  2 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/116

  01.12.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  2 Ocak 2023Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/115

  6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 Yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak artırım oranı % 61,5 olarak belirlenmiştir.

  21 Aralık 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/114

  6583 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İmalat, Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnasının Süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

  21 Aralık 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/113

  6563 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine Desteğinden Yararlanan Kur Korumalı Hesap Açılmasında Süre 31.12.2023 Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

  19 Aralık 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/112

  2021 Yılı Beyanlarında 1 milyon TL ve üzeri AR-GE İndiriminden veya Teknokent Kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin, bu tutarın %2’sini pasifte geçici bir hesaba aktarma ve aktarılan bu tutarın, 31.12.2022 tarihine kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alma veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere, sermaye olarak koyma yükümlülüğü hakkında.

  16 Aralık 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/111

  Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği 14.12.2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

  15 Aralık 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/110

  Antalya ili Demre, Finike ve Kumluca İlçelerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Bu İlçelerdeki Mükellefler İçin Beyanname Bildirim Süreleri ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.

  14 Aralık 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/109

  Anonim ve Limited Şirketlerin 2023 Yılında Kullanacakları Defterler ve Tasdik Süreleri

  5 Aralık 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/108

  2021 yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadesi alacaklarının en geç Kasım/2022 dönemi KDV beyannamesi ile talep edilmesi ve 31.12.2022 tarihine kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için gerekli belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurulması zorunludur.

  5 Aralık 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/107

  543 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile Ocak/2023 Döneminden İtibaren Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerinin Boş Olarak Verilmelerine Gerek Bulunmadığına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.

  5 Aralık 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/106

  6435 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Yapılan Değişiklikler

  5 Aralık 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/105

  2022 Yılı Bağımsız Denetim Ölçütleri İle İlgili İlave Açıklamalar

  5 Aralık 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/104

  6434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınan Ölçütlerde 01.01.2023 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değişiklik Yapılmıştır.

  30 Kasım 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/103

  26.11.2022 tarihinde yayımlanan 7421 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

  29 Kasım 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/102

  Düzce İlindeki Mükellefler İçin Beyanname Bildirim Süreleri Elektronik Defter Oluşturma ve İmzalanma ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi uzatılmıştır.

  25 Kasım 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/101

  İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, nakit olarak verilen günlük 51,01.-TL yemek bedelinin SGK primine esas kazanca dahil edilmeyeceğine ilişkin 2022-20 Sayılı SGK Genelgesi yayınlanmıştır.

  24 Kasım 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/100

  6417 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24.11.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, bazı binek otomobillere için özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiştir.

  24 Kasım 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/99

  542 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

  24 Kasım 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/98

  2022 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödeme süreleri

  22 Kasım 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/97

  Beyannamelere ilişkin 10.11.2022 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı duyuruları

  14 Kasım 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/96

  7420 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarına Yapılan Değişiklikler

  14 Kasım 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/95

  Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu hesaplamalarında, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının dikkate alınmayabileceğine ilişkin süre 01.01.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

  8 Kasım 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/94

  321 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

  31 Ekim 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/93

  Şirketlerin 30.09.2022 Tarihinde Bilançolarında Yer Alan Dövizlerini Kur Korumalı Mevduat Kapsamında Türk Lirasına Dönüştürmelerinden Elde Ettikleri Kazançlar Kurumlar Vergisi İstisnası Kapsamına Alınmıştır.

  27 Ekim 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/92

  Bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi kullanımı sınırlaması şartlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 21.10.2022 tarih ve 10389 sayılı BDDK Kararı yayınlanmıştır.

  27 Ekim 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/91

  26.10.2022 tarih ve VUK-146/2022-9 sayılı sirküler ile 26 Ekim 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ekim 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  26 Ekim 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/90

  43 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Düzenlemeleri

  26 Ekim 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/89

  2022/III. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

  4 Ekim 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/88

  2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 92,93 olarak tespit edilmiştir.

  4 Ekim 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/87

  Gerçek faydalanıcı bildirimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenlere özel usulsüzlük cezası 3 kat olarak uygulanacaktır. (541 Sıra No’lu VUK Tebliği)

  26 Eylül 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/86

  Darphane sertifikalarından elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.

  19 Eylül 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/85

  Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi ile Varlık Barışına İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü Yayınlandı.

  14 Eylül 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/84

  Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik VUK Sirküleri Yayınlanmıştır.

  6 Eylül 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/83

  1 Seri No’lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Tebliğ 09.08.2022 tarih ve 31918 sayılı Resmi Gazete’de yaymlanmıştır.

  10 Ağustos 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/82

  GİB Duyuru- Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin Güncellenmesi

  8 Ağustos 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/81

  5902 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli araçların ithalinde ilave %10 gümrük vergisi getirilmiştir.

  2 Ağustos 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/80

  Şirketlerin 30.06.2022 Tarihinde Bilançolarında Yer Alan Dövizlerini Kur Korumalı Mevduat Kapsamında Türk Lirasına Dönüştürmelerinden Elde Ettikleri Kazançlar Kurumlar Vergisi İstisnası Kapsamına Alınmıştır.

  27 Temmuz 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/79

  26.07.2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)” ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler.

  27 Temmuz 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/78

  539 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile uzlaşma komisyonlarının tarh edilen vergi, kesilen vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin yetkisi ve yetkili uzlaşma komisyonları tespit edilmiştir.

  27 Temmuz 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/77

  26.07.2022 tarih ve VUK-144/2022-7 sayılı sirküler ile 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 29 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  26 Temmuz 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/76

  540 Sıra No’lu VUK Tebliği ile tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin bazı şartlarla aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

  25 Temmuz 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/75

  2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 61,12 olarak tespit edilmiştir.

  21 Temmuz 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/74

  %1,6 olarak uygulanan gecikme zammı, pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 5801 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 21.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 2,5 olarak değişmiştir.

  21 Temmuz 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/73

  Gelir Vergisinden istisna olan günlük yemek ve ulaşım tutarları 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere artırılmıştır.

  18 Temmuz 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/72

  Yeni Varlık Barışı Düzenlemesinin de Yer Aldığı 7417 Sayılı Kanun İle Yapılan Bazı Düzenleme ve Değişiklikler

  7 Temmuz 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/71

  01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 15.371,40.-TL Olarak Belirlenmiştir.

  5 Temmuz 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/70

  2022/II. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

  4 Temmuz 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/69

  1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı İle SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları

  4 Temmuz 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/68

  E-Belge Uygulamalarına İlişkin 30.06.2022 Tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

  30 Haziran 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/67

  5752 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

  29 Haziran 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/66

  Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin TL Kredi Kullanımının Sınırlandırılmasına İlişkin BDDK Kararı

  28 Haziran 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/65

  İsteğe bağlı tam tevkifat uygulamasına ilişkin 69 No.lu KDV sirküleri yayınlanmıştır.

  24 Haziran 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/64

  1 Temmuz 2022 Tarihi İtibari ile E-Fatura ve E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

  21 Haziran 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/63

  2021 Yılına İlişkin Olarak Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikinin Haziran ayı sonuna kadar (30 Haziran 2022) yaptırılması gerekmektedir.

  21 Haziran 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/62

  KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır.

  2 Haziran 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/60

  7394 Sayılı Kanun ile KDV Kanunda Yapılan Düzenlemelere İlişkin 42 Seri No’lu KDV Tebliği Yayımlandı.

  31 Mayıs 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/59

  Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden hizmet ve sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar GİB’e aylık bilgi vereceklerdir.

  31 Mayıs 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/58

  Şirketlerin 31.03.2022 Tarihinde Bilançolarında Yer Alan Dövizlerini Kor Korumalı Mevduat Kapsamında Türk Lirasına Dönüştürmelerinden Elde Ettikleri Kazançlar Kurumlar Vergisi İstisnası Kapsamına Alınmıştır.

  31 Mayıs 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/57

  5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigara, tütün mamulleri ve alkollü içkilere ilişkin asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.

  27 Mayıs 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/56

  Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31.12.2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar %0 olarak uygulanacaktır.

  27 Mayıs 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/53

  2022 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme süreleri

  23 Mayıs 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/55

  Vergi Levhası Bulundurma Zorunluluğu ve 2021 Yılına İlişkin Vergi Levhasının Alınma Süresi

  23 Mayıs 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/54

  20 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile ihracat ve üretim faaliyetinden elde edilen kazançlara kurumlar vergisinin 1 puan indirimli uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

  23 Mayıs 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/52

  17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022/I. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  14 Mayıs 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/51

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) ile Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler

  25 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/50

  İhracat Bedelinin Çek İle Tahsili Yöntemine İlişkin Olarak İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır.

  25 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/49

  İhracat Bedelinde daha önce 30.000 ABD doları olan terkin alt sınırı 15.000 ABD dolarına düşürülmüştür.

  25 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/48

  Menkul Satış Sözleşmelerinde Ödeme Yükümlülüklerinin TL Cinsinden Yerine Getirilmesine İlişkin Olarak 21.04.2022 Tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır.

  21 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/47

  7394 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler

  21 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/46

  5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile cep telefonlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiştir.

  19 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/45

  5430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı bazı tütün mamullerine uygulanan ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.

  19 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/44

  5429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı içeceklerin asgari maktu ÖTV tutarları değiştirilmiştir.

  19 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/43

  19.04.2022 tarihinden itibaren menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedeli döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmış olsa dahi, sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin TL cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.

  19 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/42

  İhracat Bedellerinin Zorunlu Olarak TCMB’na satılmasındaki %25 oranı %40 olarak değiştirilmiştir.

  18 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/41

  Ukrayna ve Rusya’ya Yapılan İhracatlarda İhracat Bedeli TL Olarak Getirilebilecek

  13 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/40

  2022 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 33,63 olarak tespit edilmiştir.

  13 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/39

  2022/I. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

  13 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/38

  Şirketlerin 31.12.2021 ile 31.03.2022 Tarihleri Arasında Sahip Oldukları Dövizlerini KKM Kapsamında Türk Lirasına Çevirebileceklerine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.

  8 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/37

  2021 Vergilendirme Dönemine İlişkin Olarak Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Bazı Açıklamalar

  4 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/36

  Sanayi sicil belgesi olan firmaların 2021 yılına ilişkin “Yıllık İşletme Cetveli” bildirimini en geç 05 Mayıs 2022 tarihine kadar elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

  4 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/35

  5360 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

  1 Nisan 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/34

  5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Mal ve Hizmet Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı 01.04.2022 tarihinde geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

  30 Mart 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/33

  18.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile KOBİ tanımı üst sınırı 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı.

  21 Mart 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/32

  2021 Yılında Ücret Geliri Elde Edenlerin Bu Gelirleri Nedeniyle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verip Vermeyecekleri Durumlar

  7 Mart 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/31

  Hak sahiplerinin vadesi geçmiş vergi borçları, ödemenin tamamı beklenilmeksizin, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden olan alacaklarından mahsup edilebilecektir.

  7 Mart 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/30

  GİB Duyuru- Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı

  2 Mart 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/29

  01.03.2022 tarihinden itibaren mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

  1 Mart 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/28

  2022 Yılı Ocak ayına ilişkin sigorta primlerinin ödeme süresi 03.03.2022 tarihi gün sonuna kadar uzatılmıştır.

  25 Şubat 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/27

  17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  17 Şubat 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/26

  TL Mevduat Hesaplarına Dönüşümde Elde Edilen Kur Farkı Geliri ve Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

  17 Şubat 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/25

  13.02.2022 tarih ve 31749 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmış ve gıda ürünlerin için KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

  14 Şubat 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/23

  İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlar ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarında kurumlar vergisi oranını 1 puan düşüren, yatırım fonu kazançlarına istisna getiren ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 7351 sayılı kanun yayımlanmıştır.

  31 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/24

  Enflasyon düzeltmesini erteleyen, Yabancı Paraların TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümde elde edilen kur farkı geliri ve kazançlara kurumlar vergisi istisnası getiren 7352 sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

  31 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/22

  Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin SGK Duyurusu

  28 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/21

  Ücretlerin asgari ücret tutarına kadar olan kısmına gelir ve damga vergisi istisnası uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

  27 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/20

  25.01.2022 tarih ve VUK-138/2022-1 sayılı sirküler ile 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  25 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/17

  Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Değişiklik Yapılmıştır.

  24 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/18

  535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; e-Fatura, e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin kapsamı genişletilmiş, e-Arşiv fatura olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen diğer fatura sınırı düşürülmüş, e-ticaret kapsamında sevk irsaliyesi yerine geçen yeni bir özel kodlu belge düzenlenmesi imkânı getirilmiş ve e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Gider Pusulası uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

  24 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/19

  01.01.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı Yeniden Belirlenmiştir.

  24 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/16

  KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:40) yayımlanmıştır.

  19 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/15

  Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan İhracat Bedellerinin Yüzde 25’inin TCMB’ye Satılması Uygulamasına Dair Soru ve Cevaplar

  18 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/14

  5096 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, bazı binek otomobillere için farklı matrah grupları ile bu matrah gruplarına ilişkin oranlar oluşturulmuş ve özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiştir.

  13 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/13

  318 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile sosyal içerik üreticiliği ve mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına ilişkin açıklama yapılmıştır.

  12 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/11

  Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulamasında Dikkate Alınacak 2021 Yılı Oranı

  11 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/12

  E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin GİB Duyurusu

  11 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/10

  Türk Vatandaşlığına Kabul Şartlarında Değişiklik Yapılmıştır.

  7 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/09

  01.01.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı Belli Olmuştur.

  7 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/08

  Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine ilişkin alt sınırlar ile bu ücretlere yönelik devlet katkı devlet katkı süresi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.

  6 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/05

  Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacağına İlişkin SGK Duyurusu

  5 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/06

  2021/IV. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

  5 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/07

  2021 Yılına İlişkinin Olarak Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayının 31.01.2022 Tarihine Kadar Yaptırılması Zorunludur.

  5 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/04

  03.01.2022 tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin %25’inin İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması zorunluluğu getirildi.

  4 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/01

  Kişiler bilgileri dışında şirket veya ticari işletmelerde ortak / yetkili olunmasının engellenmesine yönelik kısıtlama işlemlerini e-devlet üzerinden yapabileceklerdir.

  3 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/02

  5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93 üncü maddesi kapsamında bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ilişkin süre 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

  3 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2022/03

  Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14,75 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 15,75 olarak değişmiştir.

  3 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/137

  01.01.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Tutarları Belirlendi.

  1 Ocak 2022Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/134

  28.12.2021 tarihinden itibaren açılan altın cinsinden mevduat hesaplarından ve katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplarda stopaj oranı %0 olarak uygulanacaktır.

  31 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/135

  Covid-19 aşılarının tesliminde KDV oranının %1 olarak uygulanmasına ilişkin süre 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

  31 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/136

  5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin talep edilmesi halinde iade edilmesi uygulaması 2022, 2023 ve 2024 yıllarını da kapsayacak şekilde uzatılmıştır.

  31 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/133

  VERBİS’e Kayıt Süreleri Hakkında Hatırlatma – (Bazı mükellefler için 31/12/2021 son tarih olmaktadır.)

  28 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/131

  Asgari Ücrete Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnası Getiren 7349 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

  27 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/132

  21.12.2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat, vadeli katılma hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplarda stopaj oranı %0 olarak uygulanacaktır.

  27 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/126

  4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kâr payları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu maddelerine göre yapılan tevkifat oranı %15’ten %10’a indirilmiştir.

  23 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/127

  22.12.2021 tarihi ile 31.12.2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara GVK’nın geçici 67 nci maddesi kapsamında uygulanacak stopaj oranı 4937 Cumhurbaşkanı Kararı ile %0 olarak belirlenmiştir.

  23 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/128

  4938 Cumhurbaşkanı Kararı ile Eşel-Mobil Sistemi kapsamındaki benzin, motorin, LPG Otogaz ve LPG Tüpgaz ile benzeri malların ÖTV tutarlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

  23 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/129

  Hamiline yazılı pay senetlerinin 31.12.2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim zorunluluğu

  23 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/130

  Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93 üncü maddesi kapsamında bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ilişkin süre 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir.

  23 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/125

  Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  22 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/123

  38 Seri Nolu KDV Genel uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinden elde edilen kazançlarda istisna uygulaması ve kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla teslimlerinde indirimli KDV oranı (%1) uygulamasına ilişkin açıklama yapılmıştır.

  21 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/124

  2022 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi/Ceza Had, Miktar ve Oranları

  21 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/120

  4921 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 31.03.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

  17 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/121

  01 Ocak 2022 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı İle SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları

  17 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/122

  İstanbul Ticaret Odası Tarafından Yayınlanan 15.12.2021 Tarihli Ek İşyerleri Hakkında Bilgilendirme Metni

  17 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/119

  Anonim ve Limited Şirketlerin 2022 Yılında Kullanacakları Defterler ve Tasdik Süreleri

  15 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/118

  4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 Yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak artırım oranı % 25 olarak belirlenmiştir.

  9 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/117

  2020 yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadesi alacaklarının en geç Kasım/2021 dönemi KDV beyannamesi ile talep edilmesi ve 31.12.2021 tarihine kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için gerekli belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurulması zorunludur.

  6 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/116

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Eklerinde Değişiklik Yapılmıştır.

  3 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/115

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan VUK Sirküleri ile; vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

  1 Aralık 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/114

  533 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

  29 Kasım 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/113

  Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8’e İndirilmiştir.

  28 Kasım 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/112

  2021 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödeme süreleri

  18 Kasım 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/110

  06.11.2021 Tarihinde Yayımlanan 7341 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunları, Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

  8 Kasım 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/111

  1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde yapılan değişiklikler nedeniyle beyanname düzenleme programının güncellenmesi gerekmektedir.

  8 Kasım 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/109

  7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler

  4 Kasım 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/108

  İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Olarak İhracat Genelgesi’nde Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

  26 Ekim 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/107

  2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %27,37 olarak tespit edilmiştir.

  20 Ekim 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/106

  Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin gelir vergisi stopajı teşvikinde Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranı 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %20’den %50’ye Yükseltilmiştir.

  19 Ekim 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/105

  Kurum geçici vergi beyannamesinin “Ekler” bölümüne “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler” kulakçığı ilave edilmiştir. İnternet Vergi Dairesi üzerinden daha önce bildirim formunu veren ve bu bildirimde beyan ettiği bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin, “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler” tablosuna bilgi girişi yapmasına gerek bulunmamakta olup, kulakçıkta yer alan kutucuğu işaretlemesi yeterli olacaktır.

  8 Ekim 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/104

  Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin değişiklik Yapan 315 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

  7 Ekim 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/103

  2021/III. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

  5 Ekim 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/100

  İşyeri Kira Ödemelerinde kira ödemelerinde uygulanan %10 tevkifat oranı uygulama süresi 30.09.2021 tarihinde sona ermiş olup, 01.10.2021 tarihinden itibaren %20 oranında tevkifat uygulanacaktır.

  4 Ekim 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/101

  Bazı mal ve hizmet teslimlerindeki KDV oranı indirim süresi 30.09.2021 tarihinde sona ermiştir.

  4 Ekim 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/102

  4561 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  4 Ekim 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/99

  4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir.

  30 Eylül 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/98

  4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.

  7 Eylül 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/97

  7326 sayılı Kanundan faydalanmak için 31.08.2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatılmıştır.

  27 Ağustos 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/96

  37 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 7326 Sayılı Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumuna İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.

  24 Ağustos 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/95

  4373 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13.08.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, bazı binek otomobillere ilişkin ÖTV oranlarında değişiklik yapılmıştır.

  13 Ağustos 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/94

  2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren, Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

  9 Ağustos 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/93

  Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.

  6 Ağustos 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/89

  Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için KDV oranı 30.09.2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır.

  30 Temmuz 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/90

  Bazı mal ve hizmet teslimlerindeki KDV oranı indirim süresi 30.09.2021 tarihinde kadar uzatılmıştır.

  30 Temmuz 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/91

  İşyeri kira ödemelerinde uygulanan %10 tevkifat oranı uygulama süresi 30.09.2021 tarihinde kadar uzatılmıştır

  30 Temmuz 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/92

  4311 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  30 Temmuz 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/87

  2021 yılı Ocak ila Aralık ayların uygulanacak SGK Prim Desteği Tutarı (Asgari Ücret Desteği)

  28 Temmuz 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/88

  2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,14 olarak tespit edilmiştir.

  28 Temmuz 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/86

  Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine aktiflerinde yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31/12/2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden değerleyebilmelerine VUK’un Geçici 31 inci maddesi çerçevesinde yeniden olanak sağlanmıştır.

  17 Temmuz 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/84

  13.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 529 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile; 31.08.2021 tarihine kadar kurumlar vergisi mükellefleri ve bazı mükelleflere/kişilere “Gerçek Faydacı Bilgisi Bildirimi” verme zorunluluğu getirilmiştir.

  16 Temmuz 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/85

  Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31.05.2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar %0 olarak uygulanacaktır.

  16 Temmuz 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/83

  Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

  9 Temmuz 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/82

  01/07/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı

  7 Temmuz 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/81

  2021 Yılı Mali Tatil Uygulaması ve Temmuz/2021 Dönemi Vergi Takvimi

  5 Temmuz 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/80

  2021/II. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

  2 Temmuz 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/78

  Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93 üncü maddesi kapsamında bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ilişkin süre 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  30 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/79

  Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların 7326 sayılı kanuna göre yapılandırılması

  30 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/77

  Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için KDV oranı 31.07.2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır.

  22 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/76

  7326 sayılı kanunun 5 inci maddesi kapsamında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinde matrah ve vergi artırımı uygulaması

  18 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/74

  7326 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi

  16 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/75

  7326 sayılı kanun kapsamında, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin 31/12/2020 tarihi itibarıyla kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerinde bulunmayan kasa mevcudu ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine dair usul ve esaslar

  16 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/71

  2020 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2021 Tarihinde e-İrsaliye Uygulamasına Geçmeleri Zorunludur.

  9 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/72

  1 Temmuz 2021 Tarihinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler

  9 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/73

  7326 Sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

  9 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/70

  2020 Yılına İlişkin Olarak Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikinin Haziran ayı sonuna kadar (30 Haziran 2021) yaptırılması gerekmektedir.

  8 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/69

  Bazı Şirketlerin Kredi Kullanabilmesi İçin Derecelendirme Notu Alma Zorunluluğuna İlişkin BDDK Kararı Yayınlanmıştır.

  7 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/68

  Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31.07.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar %0 olarak uygulanacaktır.

  4 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/67

  36 Seri No’lu KDV Tebliği ile Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler

  3 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/65

  Bazı mal ve hizmet teslimlerindeki KDV oranı indirim süresi 31.07.2021 tarihinde kadar uzatılmıştır.

  2 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/66

  İşyeri kira ödemelerinde uygulanan %10 tevkifat oranı uygulama süresi 31.07.2021 tarihinde kadar uzatılmıştır.

  2 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/64

  4027 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  1 Haziran 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/62

  İşyeri Kira Ödemelerinde kira ödemelerinde uygulanan %10 tevkifat oranı uygulama süresi 31.05.2021 tarihinde sona ermiş olup, 01.06.2021 tarihinden itibaren %20 tevkifat uygulanacaktır.

  31 Mayıs 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/63

  Bazı mal ve hizmet teslimlerindeki KDV oranı indirim süresi 31.05.2021 tarihinde sona ermiştir.

  31 Mayıs 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/59

  27.05.2021 tarih ve 3193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre, ÖTV Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki içecek ve tütün mamullerinin komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, bu teslime ilişkin hesaplanan ÖTV ve KDV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilecektir.

  27 Mayıs 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/60

  2021 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme süreleri

  27 Mayıs 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/61

  31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  27 Mayıs 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/58

  7319 sayılı kanun ile çek ibraz sürelerinin ertelenmesine ilişkin uygulamada değişiklik yapılmıştır.

  26 Mayıs 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/57

  Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasına İkilin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) Resmi Gazete’de yayımlandı.

  25 Mayıs 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/56

  Hisse devri, katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak ekleme işlemlerinin elektronik ortamda gönderilmesine İlişkin SGK tarafından Genel Yazı Yayınlanmıştır.

  11 Mayıs 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/55

  Mart/2021 ayına ilişkin sigorta prim borcunun KDV iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde ödeme süresinin 31/5/2021 olarak belirlendiğine İlişkin SGK tarafından Genel Yazı Yayınlanmıştır.

  6 Mayıs 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/54

  Vergi Levhası Bulundurma Zorunluluğu ve 2020 Yılına İlişkin Vergi Levhasının Alınma Süresi

  5 Mayıs 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/53

  E-Belge (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu) iptal işlemlerinin 01.05.2021 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

  4 Mayıs 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/51

  Evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı ve tam mükellef gerçek kişiler tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı kapsamında elde edilen kazançlarda indirim uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 314 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  3 Mayıs 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/52

  2021/I. Geçici Vergi Dönemine İlişkin Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  3 Mayıs 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/50

  İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından Tebliğ yayımlanmıştır.

  1 Mayıs 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/48

  Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için KDV oranı 30.06.2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır.

  30 Nisan 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/49

  İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından Tebliğ yayımlanmıştır.

  30 Nisan 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/46

  3930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Akdi Fesih Yasağı ve İşverenin İşçiyi Ücretsiz İzine Çıkarabilmesine İlişkin Süre 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

  30 Nisan 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/47

  İbraz süresinin son günü 30.04.2021- 31.05.2021 tarihleri arasına (bu tarihler dahil) isabet eden çeklerin bankalara ibrazı ile 30.04.2021-31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takipleri 31 Mayıs 2021 kadar durdurulmuştur.

  30 Nisan 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/44

  Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

  26 Nisan 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/45

  3910 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

  26 Nisan 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/43

  7316 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

  22 Nisan 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/42

  2021 Yılının Birinci 3 Aylık (Ocak-Şubat-Mart/2021) Dönemine İlişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyanı ve Ödeme Süresi

  13 Nisan 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/41

  2021/I. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

  5 Nisan 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/40

  3755 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  1 Nisan 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/38

  2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 10,09 olarak tespit edilmiştir.

  22 Mart 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/39

  Sermaye Hareketleri Genelgesinin Yurt Dışından Kredi Alınması Başlıklı Bölümünde Yapılan Değişiklikler

  22 Mart 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/37

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatılmıştır.

  17 Mart 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/36

  2020 Yılında Ücret Geliri Elde Edenlerin Bu Gelirleri Nedeniyle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verip Vermeyecekleri Durumlar

  10 Mart 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/35

  3592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Akdi Fesih Yasağı ve İşverenin İşçiyi Ücretsiz İzine Çıkarabilmesine İlişkin Süre 17.03.2021 tarihinden İtibaren 2 Ay Daha Uzatılmıştır.

  9 Mart 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/34

  GİB Duyuru-Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı.

  4 Mart 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/32

  Bazı illerde uygulanan ilave altı puanlık SGK işveren primi teşviki uygulama süresi 3579 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  25 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/33

  Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.

  25 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/31

  3556 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 31.03.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

  19 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/30

  KDV Genel Uygulama Tebliğinde Tevkifat Konusunda Önemli Değişiklik Yapan 35 Seri No’lu KDV Tebliği Düzenlemeleri

  17 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/29

  Yurt Dışından Alınan Döviz Kredisi Bedellerinin Krediyi Kullananın Türkiye’deki Aracı Banka Hesabına Gönderilebileceği

  15 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/28

  526 Sıra No’lu Vergisi Usul Kanunu Genel Tebliğ İle Yapılan Düzenlemeler

  11 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/26

  525 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği-2020 Yılı İçin Yapılacak Değerlemede Esas Alınacak Kurlar

  10 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/27

  3516 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Serbest Bölgelerde Faaliyet Bulunan İmalatçılar Tarafından İstihdam Edilen Personele Ödenen Ücretlere Gelir Vergisi Teşviki Uygulanmasına İlişkin FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranı 2020 Yılı İçin %80 Olarak belirlenmiştir.

  10 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/24

  34 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İle Yapılan Düzenlemeler

  8 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/25

  2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın bilgi işlem sistemine yüklenme süresi 12 Şubat 2021 tarihine uzatılmıştır.

  8 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/22

  Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.

  4 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/23

  3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %5 olarak belirlenmiştir.

  4 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/21

  3471 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli otomobil satışında uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranları yeniden belirlenmiştir.

  2 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/18

  3469 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iletişim ve haberleşme hizmetlerinde %7,5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi Oranı %10’a çıkartılmıştır.

  1 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/19

  3469 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde 30.01.2021 tarihinden itibaren KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

  1 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/20

  Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedilecek konaklama hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılabilecektir.

  1 Şubat 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/16

  İçişleri Bakanlığınca Alınan Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Faaliyetleri Durdurulan Mükellefleri İçin Mücbir Sebep İlan Edilmiştir.

  26 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/17

  Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Değişiklik Yapılmıştır

  26 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/15

  Elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

  25 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/13

  Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı.

  15 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/14

  E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin GİB Duyurusu

  15 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/12

  31.12.2020 tarihi itibari ile kâr dağıtımı yasağı sona ermiş bulunmaktadır.

  13 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/11

  Vergi davalarında 2021 yılında dikkate alınacak parasal hadler

  13 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/09

  2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın bilgi işlem sistemine yüklenme süresi 05 Şubat 2021 tarihine uzatılmıştır.

  11 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/10

  2020 Yılının İkinci 6 Aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık/2020) Dönemine İlişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyanı ve Ödeme Süresi

  11 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/06

  Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulamasında Dikkate Alınacak 2020 Yılı Oranı

  8 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/07

  2020 Yılına İlişkinin Olarak Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı

  8 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/08

  E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

  8 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/03

  01/01/2021 – 30/06/2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı

  8 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/04

  31.12.2021 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz olacaktır.

  8 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/05

  7262 sayılı kanun ile hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesine, devrine ve pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

  8 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/02

  2020_Ocak dönemi ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemine aktarılma süreleri

  5 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2021/01

  2020/IV. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

  4 Ocak 2021Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/168

  2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 01.01.2021 tarihinden itibaren yeniden belirlenmiştir.

  31 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/164

  2021 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi/Ceza Had, Miktar ve Oranları

  30 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/165

  3344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Akdi Fesih Yasağı ve İşverenin İşçiyi Ücretsiz İzine Çıkarabilmesine İlişkin Süre 17.01.2021 tarihinden İtibaren 2 Ay Daha Uzatılmıştır.

  30 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/166

  01 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı, SGK PrimTavan ve Taban Ücreti Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları

  30 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/167

  7256 Sayılı Kanunun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır.

  30 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/161

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

  28 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/162

  E-Fatura ve E-Arşiv Kullanan Mükelleflerin 2021 Yılında Düzenleyecekleri İlk Faturaların 3 Haneli Birim Kodu ve 13 Haneli Sıra Numarası Hakkında Önemli Hatırlatma

  28 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/163

  İhracata İlişkin Fatura Tarihinin 2020 ve Gümrük Beyannamesi Kapanış Tarihinin 2021 Olması Durumuna İlişkin Hatırlatma

  28 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/160

  3328 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Tütün Mamullerinin ÖTV Oranı Yeniden Belirlenmiştir.

  25 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/157

  3317 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 28.02.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

  23 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/158

  3316 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi 31.01.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

  23 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/159

  3323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Açıklanmıştır.

  23 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/154

  Bazı mal ve hizmet teslimlerindeki KDV oranı indirim süresi 31.05.2021 tarihine uzatılmıştır.

  22 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/155

  Bazı kira ödemelerinde uygulanan yüzde 10 tevkifat oranı uygulama süresi 31.05.2021 tarihine uzatılmıştır.

  22 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/156

  3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  22 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/153

  Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 15,75 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 16,75 olarak değişmiştir.

  21 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/151

  Anonim ve Limited Şirketlerin 2021 Yılında Kullanacakları Defterler ve Tasdik Süreleri

  9 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/152

  2019 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadesi Alacaklarının En Geç Kasım/2020 Dönemi KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir.

  9 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/148

  3246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönüşünde sağlanan SGK prim desteği uygulaması süresi ve tarihi uzatılmıştır.

  2 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/149

  3247 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın ve mesleki yeterlilik belge sahibi olanların istihdamına yönelik SGK prim desteği uygulamasının süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

  2 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/150

  3248 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamındaki ilave istihdama yönelik teşvik uygulamasının süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

  2 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/145

  3238 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusu yapmayan işverenlere 31.12.2020 tarihine kadar başvurma imkânı getirilmiştir.

  1 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/146

  31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler ve gecikme zammı alacaklarının 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılması hakkında uygulanacak usul ve esaslar

  1 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/147

  7256 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Defter Kayıtlarında Yer Almayan Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması

  1 Aralık 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/144

  1 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

  30 Kasım 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/143

  521 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak ilan edilmiştir.

  29 Kasım 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/142

  2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödeme süreleri

  23 Kasım 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/141

  7256 Sayılı Kanunun İle İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

  20 Kasım 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/140

  7256 sayılı kanun uyarınca SGK alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 17.11.2020 tarihli ve 2020/45 sayılı genelge yayınlanmıştır.

  19 Kasım 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/139

  7256 Sayılı Kanunun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler

  18 Kasım 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/138

  7256 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır)

  16 Kasım 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/137

  İzmir İlindeki Mükellefler İçin 2020/Eylül dönemine ilişkin Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme Süresi ile 2020/Temmuz Dönemi e-Defterlerinin Beratlarının Yükleme Süresi 30 Kasım 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  2 Kasım 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/135

  3134 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 2 Ay Daha Uzatılmıştır.

  27 Ekim 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/136

  3135 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Akdi Fesih Yasağı ve İşverenin İşçiyi Ücretsiz İzine Çıkarabilmesine İlişkin Süre 17.11.2020 tarihinden İtibaren 2 Ay Daha Uzatılmıştır.

  27 Ekim 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/134

  01.04.2020 ila 30.06.2020 Tarihleri Arasında Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Ertelenen Vergi ve SGK Prim Ödemelerine İlişkin Hatırlatma

  22 Ekim 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/133

  2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 olarak tespit edilmiştir.

  21 Ekim 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/131

  Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu

  15 Ekim 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/132

  e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” yayınlanmıştır.

  15 Ekim 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/130

  2020/III. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

  5 Ekim 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/129

  3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile 31.12.2020 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Uygulanmak Üzere TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranları İndirilmiştir.

  1 Ekim 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/128

  Kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden % 1 olarak uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı, 3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile 30.09.2020 tarihinden itibaren binde 2 ‘ye düşürülmüştür.

  30 Eylül 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/127

  GİB Tarafından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Broşür Yayınlanmıştır.

  23 Eylül 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/126

  2948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kâr Payı Dağıtımı Kısıtlaması 3 Ay Daha Uzatılmıştır.

  18 Eylül 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/125

  01.09.2020-30.06.2021 Tarihleri Arasında Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İçin %8’den %1’e İndirilen KDV Oranına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Açıklaması

  17 Eylül 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/124

  2930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Akdi Fesih Yasağı ve İşverenin İşçiyi Ücretsiz İzine Çıkarabilmesine İlişkin Süre 17.09.2020 tarihinden İtibaren 2 Ay Daha Uzatılmıştır.

  4 Eylül 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/123

  4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında SGK Genelgesi Yayınlanmıştır.

  3 Eylül 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/120

  2912 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Binek Otomobillere İlişkin ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

  31 Ağustos 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/121

  2913 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.09.2020-30.06.2021 Tarihleri Arasında Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İçin KDV Oranı %8’den %1’e indirilmiştir.

  31 Ağustos 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/122

  2915 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 2 Ay Daha Uzatılmıştır.

  31 Ağustos 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/119

  31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere indirilen bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranları ile kira ödemeleri tevkifat oranına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı açıklaması

  27 Ağustos 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/118

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında 18.08.2020 Tarihli Gelir İdaresi Başkalığı Duyurusu

  19 Ağustos 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/117

  İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliği

  19 Ağustos 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/115

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin 07.08.2020 Tarihli GİB Duyurusu

  10 Ağustos 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/116

  Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satış işlemlerinde BSMV oranı sıfır olarak uygulanacaktır.

  10 Ağustos 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/114

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde sigortalıların fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunun bildirilmesine ilişkin SGK Duyurusu

  6 Ağustos 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/113

  2811 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Akdi Fesih Yasağı ve İşverenin İşçiyi Ücretsiz İzine Çıkarabilmesine İlişkin Süre Bir Ay Daha Uzatılmıştır.

  4 Ağustos 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/112

  2810 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 1 Ay Daha Uzatılmıştır.

  4 Ağustos 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/111

  31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranları indirilmiştir.

  4 Ağustos 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/110

  31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, kira ödemelerinde yapılacak tevkifat oranı %10’a indirilmiştir.

  4 Ağustos 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/109

  7252 Sayılı Kanun ile İstihdama İlişkin Sağlanan Destek ve Teşvikler

  29 Temmuz 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/108

  50’den Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu 31.12.2023 Tarihine Ertelenmiştir.

  28 Temmuz 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/107

  Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

  24 Temmuz 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/106

  01.01.2020 Tarihinden İtibaren Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması ve Beyanı

  20 Temmuz 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/105

  50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma

  14 Temmuz 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/104

  2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 olarak tespit edilmiştir.

  13 Temmuz 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/103

  2020 Yılı Mali Tatil Uygulaması ve Temmuz/2020 Dönemi Vergi Takvimi

  8 Temmuz 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/102

  01/07/2020 – 31/12/2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı

  7 Temmuz 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/100

  2020/II. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

  3 Temmuz 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/101

  1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerin e-Arşiv Fatura portalına erişimi hakkında GİB tarafından duyuru yayınlanmıştır.

  3 Temmuz 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/99

  Mücbir Sebep Hali Sona Eren Mükelleflerin 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Kısmi KDV Tevkifatı Uygulaması Zorunluluğu

  1 Temmuz 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/98

  2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Akdi Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süresi Bir Ay Daha Uzatılmıştır.

  30 Haziran 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/97

  2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 1 Ay Daha Uzatılmıştır.

  29 Haziran 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/95

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatılmıştır.

  24 Haziran 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/96

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Haftalık Veri Formuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Yayınlanmıştır.

  24 Haziran 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/94

  Yurt dışı ve yurt içi varlıklar için varlık barışı düzenlemesi hükümlerinden yararlanma süresi 30.06.2020 tarihinde sona ermektedir.

  22 Haziran 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/93

  1 Temmuz 2020 Tarihinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

  15 Haziran 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/92

  Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 9 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 10 olarak değişmiştir.

  14 Haziran 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/91

  1 Temmuz 2020 Tarihinde e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

  10 Haziran 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/90

  2019 Yılına İlişkin Olarak Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki

  9 Haziran 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/88

  Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin GİB Duyurusu

  2 Haziran 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/89

  Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB’lerin Kuruma Gönderilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yeni Düzenleme Yapılmıştır.

  2 Haziran 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  Vergi SirküleriYMM-2020/85

  Vergiye uyumlu mükellefler için geçerli olan indirimin uygulamasında 7194 sayılı kanun ile yapılan değişikliğe ilişkin olarak 312 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

  1 Haziran 2020Devamını okuvergi-sirkuleri
  YMM-2020/86

  7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Bazı Düzenlemelere İlişkin 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

  1 Haziran 2020Devamını oku
  YMM-2020/87

  Hatalı teşvik kayıtlarının düzeltilmesinde süre 2021/Ocak dönemine uzatıldı.

  1 Haziran 2020Devamını oku
  YMM-2020/84

  Mücbir Sebep kapsamında olmayan mükelleflerden aylık tercihte bulunanlar için Şubat/2020 dönemi ile üç aylık tercihte bulunanlar için Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır

  29 Mayıs 2020Devamını oku
  YMM-2020/83

  Vergi Levhası Bulundurma Zorunluluğu ve 2019 Yılına İlişkin Vergi Levhasının Alınma Süresi

  28 Mayıs 2020Devamını oku
  YMM-2020/82

  Kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden binde 2 olarak uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı, 2568 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile 24.05.2020 tarihinden itibaren %1 olarak yeniden belirlenmiştir.

  27 Mayıs 2020Devamını oku
  YMM-2020/81

  2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme süreleri

  26 Mayıs 2020Devamını oku
  YMM-2020/80

  Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, 2019 yılına ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Mayıs ayı sonuna kadar vermeleri geren raporların teslim süresi, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

  20 Mayıs 2020Devamını oku
  YMM-2020/79

  Kâr Payı Dağıtımı Kısıtlamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

  17 Mayıs 2020Devamını oku
  YMM-2020/78

  2537 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Tütün Mamullerinin Asgari Maktu ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

  13 Mayıs 2020Devamını oku
  YMM-2020/77

  2020 I. Geçici Vergi Dönemi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  12 Mayıs 2020Devamını oku
  YMM-2020/76

  2020 Yılı Ayları İçin Belirlenen Asgari Ücret Desteğinin 602 Hesapta Gelir Olarak Kayda Alınması Zorunluluğu

  11 Mayıs 2020Devamını oku
  YMM-2020/75

  Yayımlanan 2501 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar için talep edilmesi halinde 1 yıla kadar ilave süre alınabilmesi imkanı getirilmiştir.

  10 Mayıs 2020Devamını oku
  YMM-2020/74

  2020/I. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

  7 Mayıs 2020Devamını oku
  YMM-2020/73

  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Ek Duyuru

  6 Mayıs 2020Devamını oku
  YMM-2020/72

  Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına İlişkin Olarak 32 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.

  5 Mayıs 2020Devamını oku
  YMM-2020/71

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Yayımlanmıştır.

  4 Mayıs 2020Devamını oku
  YMM-2020/70

  Covid-19 Salgın Hastalığı Sebebi ile Bazı Yasal Sürelerin Durdurulması 15.06.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

  3 Mayıs 2020Devamını oku
  YMM-2020/69

  Gelir İdaresi Başkanlığı -E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu

  29 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/68

  Ramazan Ayı Dolayısıyla Personele Yapılan Yardımların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

  27 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/67

  2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.

  26 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/65

  Bireysel Emeklilik Sistemine(BES) Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranı %10 olarak belirlenmiştir.

  25 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/66

  Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar SGK Tarafından Belirlenmiştir.

  25 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/64

  Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Özet Tablo

  23 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/63

  2020/Mart Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Son Verilme Süresi 27.04.2020 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

  22 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/62

  2020/Şubat ve 2020/Mart dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  21 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/61

  30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması

  20 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/60

  30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  17 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/59

  7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Düzenlemeleri

  16 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/58

  Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler ile İlgili Uygulama İç Genelgesi Yayımlanmıştır.

  7 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/57

  Sermaye şirketlerinin 2020 Yılında Gerçekleştireceği Genel Kurul Toplantılarında Gündeme Alınacak Nakit Kâr Payı Dağıtımı Kararları

  6 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/56

  Pilot İller Dışında Kalan İllerde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUH-SGK) Uygulamasına Geçiş 01.07.2020 Tarihine Ertelenmiştir.

  4 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/55

  Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin Mart-Nisan-Mayıs Aylarına İlişkin Sigorta Primi Ödeme Süreleri Ertelenmiştir.

  3 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/54

  01.04.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak KDV Tevkifat Oranları

  3 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/53

  Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Ertelenen Vergi Beyannamelerinin Verilmesinde ve Muhasebeleştirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  2 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/51

  Mücbir Sebep Nedeniyle KDV Kanununun 11/1-c Maddesi Kapsamında İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı

  1 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/52

  Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyasına yapılan bağışların vergi kanunları karşısındaki durumu

  1 Nisan 2020Devamını oku
  YMM-2020/49

  İşverenin Korona Virüs Hastalığına (Kovid-19) Yakalanan İşçi Nedeniyle İle İş Kazası Bakımından Sorumlu Olabileceği

  31 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/50

  Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarında KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır

  31 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/48

  Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletilmiştir.

  30 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/47

  İnteraktif Vergi Dairesi Sisteminden 518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu

  29 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/46

  7226 Sayılı Kanun ile Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları Kolaylaştırıldı

  28 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/44

  2020 yılı Ocak ila Aralık Ayların Uygulanacak SGK Prim Desteği Tutarı (Asgari Ücret Desteği Tutarı)

  26 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/45

  Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının İbraz Süresinin Uzatılması

  26 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/43

  2301 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kolalı gazozlar ve bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları ve asgari maktu ÖTV tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

  26 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/42

  25.03.2020 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri (Henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır)

  25 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/41

  Koronavirüs Salgınından ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Doğrudan Etkilenen Mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

  25 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/40

  Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu – Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında

  24 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/39

  Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

  23 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/38

  Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması

  23 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/37

  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hk.

  23 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/36

  01.04.2020 tarihinden itibaren, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %1 KDV oranı uygulanacaktır.

  23 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/35

  Geri Kazanım Katılım Payı Beyanlarında Dönemi Değişikliği Yapılmış ve Buna Bağlı Olarak Beyanname Verilme Süreleri Uzatılmıştır.

  22 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/34

  Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

  20 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/33

  31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  17 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/32

  7 Seri No’lu ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler – “Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)” Uygulaması

  9 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/31

  Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulanmasına İlişkin Olarak 517 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yer Verilen Usul ve Esaslar

  8 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/30

  31 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bazı teslimlerde uygulanacak KDV Tevkifat Oranı değiştirilmiştir.

  4 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/29

  2178 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mallarda (benzin ve motorin) uygulanacak ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

  2 Mart 2020Devamını oku
  YMM-2020/28

  2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  28 Şubat 2020Devamını oku
  YMM-2020/27

  Bazı illerde uygulanan ilave altı puanlık SGK işveren teşviki uygulama süresi 2137 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

  24 Şubat 2020Devamını oku
  YMM-2020/26

  7221 Sayılı Kanun İle Değerli Konut Vergisi Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

  21 Şubat 2020Devamını oku
  YMM-2020/25

  01.01.2020 Tarihinden İtibaren Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması ve Beyanı

  20 Şubat 2020Devamını oku
  YMM-2020/24

  30 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Düzenlemeleri

  17 Şubat 2020Devamını oku
  YMM-2020/23

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş 01.03.2020 Tarihine Ertelenmiştir.

  10 Şubat 2020Devamını oku
  YMM-2020/22

  Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi uzatılmıştır.

  9 Şubat 2020Devamını oku
  YMM-2020/21

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında GİB Duyurusu

  4 Şubat 2020Devamını oku
  YMM-2020/20

  Motorinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

  30 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/19

  Elazığ ve Malatya İllerinde Vergi Kanunlarının Uygulaması Bakımından 3 Ay Süreyle Mücbir Sebep İlan Edilmiştir.

  28 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/18

  516 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği-2019 Yılı İçin Yapılacak Değerlemede Esas Alınacak Kurlar

  24 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/17

  Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulamasında Dikkate Alınacak 2019 Yılı Oranı

  23 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/16

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Yayınlanan 16 Ocak 2020 Tarihli İhracat Genelgesi

  22 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/15

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzları

  21 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/14

  Mükellefler adına Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilmesi için “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk” veya “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri” hakkında GİB Duyurusu

  20 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/13

  2020 Hesap Dönemi E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

  17 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/12

  Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Yapılan Değişiklikler

  16 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/11

  İhracata İlişkin Fatura Tarihinin 2019 ve Gümrük Beyannamesi Kapanış Tarihinin 2020 Olması Durumu İle İlgili Hatırlatma

  15 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/10

  Mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi hk.

  14 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/9

  Bazı Mükelleflere NİHAİ TÜKETİCİ Açıklaması İle E-Arşiv Fatura Düzenleme İmkanı Getirilmiştir.

  13 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/8

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında SGK Duyurusu

  9 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/7

  2019 Yılında Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayına İlişkin Hatırlatma

  8 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/6

  01/01/2020 – 30/06/2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı

  7 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/5

  Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin satışlarında fatura düzenleme sınırı

  6 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/2

  1994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – 02.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere bazı malların (tavuk yumurtası, balık ve bazı mobilya ürünlerinin) tesliminde KDV oranı yeniden belirlenmiştir.

  3 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/3

  32 Sayılı Karara İlişkin 2019-32/56 Nolu Tebliğ-İhracat Bedellerinin En Az %80’inin Bankalara Satış (Türk Lirasına Çevrilme) Zorunluluğu Kaldırılmış Olup, İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilme Zorunluluğu İse Devam Etmektedir.

  3 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/4

  5000 / 30.000 TL ve Üzeri Düzenlenecek e-Arşiv Faturalar Hakkında GİB Duyurusu

  3 Ocak 2020Devamını oku
  YMM-2020/1

  2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerinde ÖTV artışı uygulanmayacaktır.

  2 Ocak 2020Devamını oku
  2019/IV

  2019/IV. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

  31 Aralık 2019Devamını oku
  30991

  01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenen vergi/ceza, had, miktar ve oranları

  31 Aralık 2019Devamını oku
  30923

  E-Fatura ve E-Arşiv Kullanan Mükelleflerin 2020 Yılında Düzenleyecekleri İlk Faturaların 3 Haneli Birim Kodu ve 13 Haneli Sıra Numarası Hakkında Önemli Hatırlatma

  31 Aralık 2019Devamını oku
  1950

  1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı-İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi imkanı getirilmiştir.

  30 Aralık 2019Devamını oku
  30994

  1947 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – % 2 olarak uygulanan gecikme zammı , pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 30.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 1,6 olarak değişmiştir.

  30 Aralık 2019Devamını oku
  30836

  1948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – Yurt Dışı ve Yurtiçi Varlıklar İçin Varlık Barışı Düzenlemesinin Süresi 6 ay daha (30/06/2020 tarihine kadar) uzatılmıştır.

  30 Aralık 2019Devamını oku
  6698

  KVKK DUYURU – VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

  27 Aralık 2019Devamını oku
  30988

  Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

  25 Aralık 2019Devamını oku
  30987

  1839 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme %12 olarak belirlenmiştir.

  23 Aralık 2019Devamını oku
  30985

  Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 12,75 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 13,75 olarak değişmiştir.

  23 Aralık 2019Devamını oku
  509

  1.1.2020 Tarihi İtibariyle E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında GİB Duyurusu

  23 Aralık 2019Devamını oku
  6183

  01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatları Hk.

  16 Aralık 2019Devamını oku
  2020-1

  GİB Duyuru – 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatları Hk.

  16 Aralık 2019Devamını oku
  530210

  Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat bedelleri

  13 Aralık 2019Devamını oku
  20183

  KDV Genel Uygulama Tebliği

  13 Aralık 2019Devamını oku
  454

  2020 Yılı için e-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye kullanma zorunluluğu

  13 Aralık 2019Devamını oku
  6102

  Anonim ve Limited Şirketlerin 2020 Yılında Kullanacakları Defterler ve Tasdik Süreleri

  13 Aralık 2019Devamını oku
  7194

  7194 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme ve değişiklikler

  9 Aralık 2019Devamını oku
  512564

  İhracat Genelgesinde Değişiklik – Peşin döviz tahsil edilen ihracat bedellerinin DAB’a bağlanması uygulamasında değişiklik yapılmıştır.

  5 Aralık 2019Devamını oku
  2019-12

  MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN GİB DUYURUSU

  29 Kasım 2019Devamını oku
  2019-1

  Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlandı.

  14 Kasım 2019Devamını oku
  30016

  1770 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – ihracat yapan firmaların yetkililerine hususi damgalı pasaport vermek için aranan asgari yıllık ortalama ihracat tutarı “1 milyon ABD Doları” tutarından “500 bin ABD Doları” tutarına düşürülmüştür.

  12 Kasım 2019Devamını oku
  468620

  Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik- Yabancı ortaklardan ileride gerçekleştirilecek sermaye artışı için de şirket hesabına yatırılan tutarların sermayeye ilave edilme işlemin en geç 3 ay içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  11 Kasım 2019Devamını oku
  30942

  Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin 28 No.lu KDV Tebliği Yayımlandı.

  11 Kasım 2019Devamını oku
  7183

  1 Sıra No.lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği – Turizm Payı Beyannamesi hk.

  4 Kasım 2019Devamını oku
  120

  Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.

  1 Kasım 2019Devamını oku
  2019240

  510 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ – Adres değişikliğine ilişkin bildirim İşlemleri hk.

  22 Ekim 2019Devamını oku
  201936

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) yayınlanmıştır.

  22 Ekim 2019Devamını oku
  2019-27

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) yayınlanmıştır.

  17 Ekim 2019Devamını oku
  2019899

  Hareketleri Genelgesinde Değişiklik – Yurt Dışından Kredi Alınması

  15 Ekim 2019Devamını oku
  2019-342

  Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 17,25 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 18,25 olarak değişmiştir.

  11 Ekim 2019Devamını oku
  2019-298

  e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.7

  9 Ekim 2019Devamını oku
  220577

  1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – 2711.12 G.T.İ.P. Numaralı “(Sıvılaştırılmış) Propan” Tesliminde ÖTV Değişikliği Hk.

  26 Eylül 2019Devamını oku
  220576

  Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik – Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) Kapsamında Kullanılabilecek Döviz Kredisi Tutarı Hk

  26 Eylül 2019Devamını oku
  220575

  04/09/2019 tarih ve 51592363-010.07.01-E.12737458 sayılı SGK Genel Yazısı- Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması İmkanı Hk.

  26 Eylül 2019Devamını oku
  220574

  İhracat Bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve %80’inin bankaya bozdurması (DAB alınması) zorunluluğunun süresi 1 yıldan 18 aya çıkartılmıştır. (Tebliğ No: 2019-32/55)

  26 Eylül 2019Devamını oku
  220573

  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6)

  26 Eylül 2019Devamını oku
  220572

  Fwd: 1424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı-4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir

  26 Eylül 2019Devamını oku
  30859

  1424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı-4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir

  19 Ağustos 2019Devamını oku
  30858

  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6)

  19 Ağustos 2019Devamını oku
  27998389

  01/07/2019 – 31/12/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı 6.379,86.-TL olmuştur.

  19 Ağustos 2019Devamını oku
  1266

  05/09/2018 tarihinden itibaren % 2 olarak uygulanan gecikme zammı , pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 01.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 2,5 olarak değişmiştir. Tarih: 19 Ağustos 2019 10:16:16 GMT+3

  19 Ağustos 2019Devamını oku
  26890

  2019/II. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

  19 Ağustos 2019Devamını oku
  7186

  7186 Sayılı Kanun ile Yapılan Bazı Düzenleme ve Değişiklikler Hk.

  19 Ağustos 2019Devamını oku
  220571

  Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır.

  19 Ağustos 2019Devamını oku
  30844

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulama Başlangıcı 01/01/2020 tarihine ertelenmiştir. — Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)

  19 Ağustos 2019Devamını oku
  1314

  1314 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar)

  19 Ağustos 2019Devamını oku
  404

  İhracat Genelgesinde Değişiklik – İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin alışı yapılmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi halinde, söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabul edilmesinin şartlarında değişiklik

  27 Haziran 2019Devamını oku
  2018/136

  Anayasa Mahkemesi Sermaye Şirketlerinin Zamanaşımına Uğramış Borçları Niteliğinde Olan Menfaat ve Bedellerin Devlete İntikalini Öngören Yasal Düzenlemeyi İptal Etti

  24 Haziran 2019Devamını oku
  402

  Anayasa Mahkemesi Sermaye Şirketlerinin Zamanaşımına Uğramış Borçları Niteliğinde Olan Menfaat ve Bedellerin Devlete İntikalini Öngören Yasal Düzenlemeyi İptal Etti

  24 Haziran 2019Devamını oku
  401

  İhracat Genelgesinde Değişiklik

  20 Haziran 2019Devamını oku
  400

  2018 Yılına İlişkinin Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki

  14 Haziran 2019Devamını oku
  30761

  7176 Sayılı Kanun’un 19 uncu maddesi ile 7103 Sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan hurdaya çıkarılan araçlar ile ilgili terkin edilecek 10.000.-TL’lik ÖTV üst sınır tutarı

  13 Haziran 2019Devamını oku
  1106

  2019/1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – Kambiyo muamelelerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti

  16 Mayıs 2019Devamını oku
  396

  Ramazan ayı dolayısıyla şirket personeline yapılan yardımların vergisel yönden değerlendirilmesi

  10 Mayıs 2019Devamını oku
  393

  Ocak/2019 Döneminden İtibaren E-Defter Beratları İle Birlikte “Defter Raporu Beratı” da GİB’e yüklenecektir.

  6 Mayıs 2019Devamını oku
  392

  2019 Yılına İlişkin Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin İlk Taksit Ödeme Süreleri

  6 Mayıs 2019Devamını oku
  1015

  1015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hk.

  1 Mayıs 2019Devamını oku
  VUK-116 / 2019-6

  30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  29 Nisan 2019Devamını oku

  Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi 2019/1 – Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5’lik Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi Uygulaması Hk.

  17 Nisan 2019Devamını oku
  391

  1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği – Plastik Poşet Beyanı Usul ve Esasları

  8 Nisan 2019Devamını oku
  383

  2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Bazı Hatırlatmalar

  8 Nisan 2019Devamını oku
  382

  İhracat Genelgesinde Değişiklik – 5.000 ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır.

  8 Nisan 2019Devamını oku
  2019-MB – 44

  115 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.

  29 Mart 2019Devamını oku
  2019-MB – 43

  Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

  23 Mart 2019Devamını oku
  2019-MB – 42

  Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)

  22 Mart 2019Devamını oku
  2019-MB – 41

  Yasal Süresi Dışında Düzenlenen Aylık Prim Hizmet Belgeleri SGK’ya Elektronik Olarak Verilebilmesi

  22 Mart 2019Devamını oku
  2019-39-306

  2019-39-306 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

  15 Mart 2019Devamını oku
  2019-40-307

  2019-40-307 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

  15 Mart 2019Devamını oku
  2019-MB – 38

  İnteraktif Vergi Dairesi Vergiye Uyumlu Mükellef Sorgulaması

  13 Mart 2019Devamını oku
  02

  Temel Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptaline İlişkin “E-Fatura İptal Portalı” oluşturulmuştur.

  7 Mart 2019Devamını oku
  2019-MB-37

  İhracat Bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve %80’inin bankaya bozdurması (DAB alınması) zorunluluğunun süresi 6 aydan 1 yıla çıkartılmıştır. (Tebliğ No: 2019-32/53)

  4 Mart 2019Devamını oku
  2019-MB-36

  TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-32/34)’DE 16/11/2018 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ OLARAK SIKÇA SORULAN SORULAR

  4 Mart 2019Devamını oku
  2019-MB-31

  Açıklamalı KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Önemli Değişiklik Duyurusu

  26 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-30

  25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin süresi uzatıldı

  25 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-29

  7166 Sayılı Kanun – Geri Kazanım Paylarının Beyanı (Plastik Poşet Beyanı) ve Ödeme Süreleri ile Beyannamenin Verileceği Makamda Yapılan Değişiklikler Hk.

  22 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-28

  Tüm basılı kitap ve süreli yayınların (1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç) teslimi KDV’den istisna edilmiştir.

  22 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-25

  KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Önemli Değişiklik Duyurusu

  20 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-21

  Hazine ve Maliye Bakanlığı/Sigortacılık Genel Müdürlüğü-Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu

  19 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-19

  PTT’den Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin olarak yapılan Duyuru

  18 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-20

  Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflere Duyuru

  18 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-16

  Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

  18 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-17

  2018/IV. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri

  18 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-27

  Konkordato Sürecinde (geçici mühlet, kesin mühlet, konkordatonun reddi, konkordato projesinin tasdiki gibi) Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması

  18 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-18

  7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Düzenlemeleri

  17 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-15

  Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Yapılan Değişiklik

  17 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-14

  09.01.2018 tarihli Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

  17 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-13

  04.01.2019 Tarihli SGK Genel Yazısı – Nevi Değişikliği-Devir-İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin İnternet Ortamından Gönderilmesi Hk.

  16 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-10

  Elektronik Tebligat Yönetmeliği Uygulamasıyla İlgili PTT Tarafından Yapılan Duyuru

  16 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-09

  01/01/2019 – 30/06/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

  15 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-08

  Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

  14 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-07

  2019 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır

  13 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-06

  Kamuya Ait Tebliğlerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Elektronik Yolla Yapılması Zorunluluğu

  12 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-05

  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No: 305)

  12 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-04

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504)

  10 Şubat 2019Devamını oku
  2018-S-71

  2019 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları

  10 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-03

  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)

  9 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-02

  2018 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları

  8 Şubat 2019Devamını oku
  2019-MB-01

  31.03.2019 tarihine kadar uygulanmak üzere CB Kararları ile bazı mal teslimlerinde KDV, ÖTV ve tapu harcı indirimi yapılmıştır.

  8 Şubat 2019Devamını oku
  S-80

  Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı

  7 Şubat 2019Devamını oku
  S-79

  7143 SAYILI KANUN ÖDEME SÜRESİ UZATIMI

  6 Şubat 2019Devamını oku
  S-78

  1.1.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamaları

  5 Şubat 2019Devamını oku
  S-77

  1 No.lu KDV Beyannamesi ve ÖTV-1 Beyannamesinde Değişiklik

  4 Şubat 2019Devamını oku
  S-75

  SGK İşveren Teşvik Süre Uzatımı

  4 Şubat 2019Devamını oku
  S-76

  2019 Asgari Ücret SGK Prim Tavan Taban Ve AGİ

  3 Şubat 2019Devamını oku
  S-74

  Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi

  3 Şubat 2019Devamını oku
  S-73

  KDV Oran Değişikliği

  2 Şubat 2019Devamını oku
  231

  E Fatura ve E Arşiv Kullanan Mükellefler İçin Önemli Hatırlatma!

  31 Aralık 2018Devamını oku
  241

  01 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı, SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları İle Asgari Geçim İndirimi Tutarları

  27 Aralık 2018Devamını oku
  238

  503 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı-Bazı illerde uygulanan altı puanlık SGK işveren teşviki uygulama süresi hk

  26 Aralık 2018Devamını oku
  229

  GİB Duyuru 1 No.lu KDV Beyannamesi ve ÖTV 1 Beyannamesinde Değişiklik Hk.

  26 Aralık 2018Devamını oku
  228

  Özelge-7143 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi kapsamında yapılan imar barışına istinaden ödenen kayıt bedelinin, taşınmazın maliyetine eklenmesi gerektiği hk.

  25 Aralık 2018Devamını oku
  240

  475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere Bazı mal ve hizmetlerin KDV oranlarında değişiklik

  19 Aralık 2018Devamını oku
  239

  476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır.

  19 Aralık 2018Devamını oku
  266

  7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 31 07 2018 tarihinde biten başvuru süreleri

  15 Aralık 2018Devamını oku
  294

  5510 Sayılı Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik

  12 Aralık 2018Devamını oku
  290

  EKONOMİK BEKLENTİ ANKETİ-2018

  11 Aralık 2018Devamını oku
  300

  E-Fatura Kullanan Mükellefler İçin Önemli Hatırlatma

  10 Aralık 2018Devamını oku
  234

  2019 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdik Zorunluluğu ve Tasdik Süresi

  7 Aralık 2018Devamını oku
  237

  503 Sıra No’lu VUK Tebliği ile Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak açıklanmıştır.

  30 Kasım 2018Devamını oku
  235

  2019 Yılında E-Defter E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Zorunluluğu

  30 Kasım 2018Devamını oku
  233

  7143 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) Bentlerinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 405)

  30 Kasım 2018Devamını oku
  256

  85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı

  22 Kasım 2018Devamını oku
  251

  Döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme düzenlenmesi-Tebliğ No 2018-32_52

  16 Kasım 2018Devamını oku
  249

  Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2018 Yılına İlişkin 2. Taksit Ödeme Süreleri

  15 Kasım 2018Devamını oku
  243

  TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI

  15 Kasım 2018Devamını oku
  236

  2017 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Alacaklarının En Geç Kasım 2018 Dönemi KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir.

  11 Kasım 2018Devamını oku
  257

  31.10.2018 Tarihinde Biten Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresi 31 12 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

  31 Ekim 2018Devamını oku
  232

  7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 30 Kasım 2018

  30 Ekim 2018Devamını oku
  230

  E-Arşiv Faturanın Raporlama Süresinde Değişiklik !

  30 Ekim 2018Devamını oku
  245

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş süresi Amasya, Bartın ve Çankırı dışındaki il merkezi ve ilçelerinde bulunan mükellefler işverenler için 1 7 2019 tarihine ertelenmiştir.

  27 Ekim 2018Devamını oku
  246

  Grup şirketlerin bankalardan kullanmış oldukları döviz kredilerinin diğer grup şirketlerine aktarılıp aktarılamayacağı hususu ile ortaklar ve diğer kişilerle olan dövizli borç-alacaklar

  23 Ekim 2018Devamını oku
  254

  2018-III. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  19 Ekim 2018Devamını oku
  255

  140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – 7143 Sayılı Kanun kapsamında 01102018 (3092018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15102018 tarihine (bu tarih dâhil) k

  15 Ekim 2018Devamını oku
  248

  GİB BUYURU 7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDA PEŞİN ÖDEME VEYA 1. TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN BUGÜN

  15 Ekim 2018Devamını oku
  252

  Döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme düzenlenmesi-Tebliğ No 2018-32_51

  9 Ekim 2018Devamını oku
  258

  Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedelleri T

  1 Ekim 2018Devamını oku
  247

  GİB Hatırlatma Duyurusu 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Peşin Ödeme Veya 1. Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 1 Ekim 2018

  1 Ekim 2018Devamını oku
  244

  ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin elektronik ortamda GİB’e bildirilme süresi 01 01 2019 tarihine ertelenmiştir.

  1 Ekim 2018Devamını oku
  253

  Bazı Araçların ÖTV Oranına Esas Matrah Limitlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin132 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

  24 Eylül 2018Devamını oku
  267

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlanmış olup ilgili tebliğde sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve

  15 Eylül 2018Devamını oku
  265

  7144 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlar İçin Yeniden Değerleme Yapılması Uygulaması İçin Son Tarih 30.09.2018

  14 Eylül 2018Devamını oku
  250

  Döviz ve Dövize Endeksli Fatura Düzenlenmesi Hk.

  13 Eylül 2018Devamını oku
  260

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 20)

  6 Eylül 2018Devamını oku
  271

  19 10 2010 tarihinden itibaren % 1,40 olarak uygulanan gecikme zammı , pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 05 09 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 2 olarak değişmiştir.

  5 Eylül 2018Devamını oku
  259

  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No 2018 32 48) İhracatçıya, ihracat bedellerini Türkiye’ye getirme zorunluluğu gelmiştir.

  4 Eylül 2018Devamını oku
  242

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi

  4 Eylül 2018Devamını oku
  261

  KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  3 Eylül 2018Devamını oku
  263

  HATIRLATMA NOTU 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GELİR, KURUMLAR VE KDV YÖNÜNDEN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI SÜRESİ 31 08 2018 TARİHİNDE SONA ERMEKTEDİR.

  31 Ağustos 2018Devamını oku
  264

  Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  27 Ağustos 2018Devamını oku
  302

  2017-IV Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  15 Ağustos 2018Devamını oku
  289

  HATIRLATMA Anonim ve Limited şirketlerce 2017 Aralık Ayı Defter Beratları Nisan 2018 Sonuna Kadar Alınabilecektir.(2017 yılı e defter kapanış tasdiki için son süre 30 04 2018 tarihidir.)

  10 Ağustos 2018Devamını oku
  262

  Kamuya olan borçlara ilişkin 7143 Sayılı Kanun Hükümlerine göre yapılandırma başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27 08 2018 tarihine (Bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

  31 Temmuz 2018Devamını oku
  268

  2018-II. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  17 Temmuz 2018Devamını oku
  270

  304 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği-Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması

  6 Temmuz 2018Devamını oku
  269

  500 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği-Taşınmazlar İçin Yeniden Değerleme Yapılması

  6 Temmuz 2018Devamını oku
  272

  01 07 2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

  5 Temmuz 2018Devamını oku
  283

  494 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  25 Mayıs 2018Devamını oku
  277

  Bilgilendirme Şubat 2018 Dönemi e-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanması ve Beratlarının Yüklenme Süresi 8 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.Notu

  25 Mayıs 2018Devamını oku
  284

  23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerin

  20 Mayıs 2018Devamını oku
  281

  2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  11 Mayıs 2018Devamını oku
  279

  2018_11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

  11 Mayıs 2018Devamını oku
  276

  Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2018 Yılına İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri

  10 Mayıs 2018Devamını oku
  274

  SGK Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı

  10 Mayıs 2018Devamını oku
  273

  Vergi Levhası Oluşturma ve Bulundurma Zorunluluğu

  8 Mayıs 2018Devamını oku
  278

  2018-I. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  26 Nisan 2018Devamını oku
  282

  2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar, 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar yüklenmesi gereken e-defter berat yükleme süresi 04 Haziran 2018 ta

  20 Nisan 2018Devamını oku
  280

  2018_11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

  18 Nisan 2018Devamını oku
  295

  2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Hatırlatmalar

  9 Nisan 2018Devamını oku
  292

  7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  6 Nisan 2018Devamını oku
  275

  Hatırlatma Notu SGK prim teşvik ve desteklerinden geriye dönük yararlanmak için başvuru süresi 31 05 2018 tarihinde sona ermektedir.

  27 Mart 2018Devamını oku
  285

  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

  23 Mart 2018Devamını oku
  293

  7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  10 Mart 2018Devamını oku
  286

  PERAKENDE MAL VE HİZMET SATIŞLARINDA KULLANILAN SATIŞ UYGULAMA YAZILIMLARIGİB Bilgilendirme ÖKC

  6 Mart 2018Devamını oku
  297

  492 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  28 Şubat 2018Devamını oku
  83

  TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI

  19 Şubat 2018Devamını oku
  82

  ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin elektronik ortamda GİB’e bildirilme süresi 01 01 2019 tarihine ertelenmiştir.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  81

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş süresi Amasya, Bartın ve Çankırı dışındaki il merkezi ve ilçelerinde bulunan mükellefler işverenler için 1 7 2019 tarihine ertelenmiştir.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  80

  Grup şirketlerin bankalardan kullanmış oldukları döviz kredilerinin diğer grup şirketlerine aktarılıp aktarılamayacağı hususu ile ortaklar ve diğer kişilerle olan dövizli borç-alacaklar

  19 Şubat 2018Devamını oku
  79

  GİB Hatırlatma Duyurusu 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Peşin Ödeme Veya 1. Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 1 Ekim 2018

  19 Şubat 2018Devamını oku
  78

  GİB BUYURU 7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDA PEŞİN ÖDEME VEYA 1. TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN BUGÜN

  19 Şubat 2018Devamını oku
  77

  Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2018 Yılına İlişkin 2. Taksit Ödeme Süreleri

  19 Şubat 2018Devamını oku
  76

  Döviz ve Dövize Endeksli Fatura Düzenlenmesi Hk.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  75

  Döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme düzenlenmesi-Tebliğ No 2018-32_52

  19 Şubat 2018Devamını oku
  74

  Döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme düzenlenmesi-Tebliğ No 2018-32_51

  19 Şubat 2018Devamını oku
  73

  Bazı Araçların ÖTV Oranına Esas Matrah Limitlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin132 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

  19 Şubat 2018Devamını oku
  72

  2018-III. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  19 Şubat 2018Devamını oku
  71

  140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – 7143 Sayılı Kanun kapsamında 01102018 (3092018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15102018 tarihine (bu tarih dâhil) k

  19 Şubat 2018Devamını oku
  70

  85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı

  19 Şubat 2018Devamını oku
  69

  31.10.2018 Tarihinde Biten Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresi 31 12 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  68

  Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedelleri T

  19 Şubat 2018Devamını oku
  67

  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No 2018 32 48) İhracatçıya, ihracat bedellerini Türkiye’ye getirme zorunluluğu gelmiştir.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  66

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 20)

  19 Şubat 2018Devamını oku
  65

  KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  19 Şubat 2018Devamını oku
  64

  Kamuya olan borçlara ilişkin 7143 Sayılı Kanun Hükümlerine göre yapılandırma başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27 08 2018 tarihine (Bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  63

  HATIRLATMA NOTU 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GELİR, KURUMLAR VE KDV YÖNÜNDEN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI SÜRESİ 31 08 2018 TARİHİNDE SONA ERMEKTEDİR.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  62

  Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  61

  7144 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlar İçin Yeniden Değerleme Yapılması Uygulaması İçin Son Tarih 30.09.2018

  19 Şubat 2018Devamını oku
  60

  7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 31 07 2018 tarihinde biten başvuru süreleri

  19 Şubat 2018Devamını oku
  59

  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlanmış olup ilgili tebliğde sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve

  19 Şubat 2018Devamını oku
  58

  2018-II. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  19 Şubat 2018Devamını oku
  57

  500 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği-Taşınmazlar İçin Yeniden Değerleme Yapılması

  19 Şubat 2018Devamını oku
  56

  304 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği-Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması

  19 Şubat 2018Devamını oku
  55

  19 10 2010 tarihinden itibaren % 1,40 olarak uygulanan gecikme zammı , pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 05 09 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 2 olarak değişmiştir.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  54

  01 07 2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

  19 Şubat 2018Devamını oku
  53

  SGK Genelgesi 2018_20-Asgari Ücret Desteği

  19 Şubat 2018Devamını oku
  52

  Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 18,50 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 19,50 olarak değişmiştir.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  51

  Ramazan Ayı Dolayısıyla Personele Yapılan Yardımların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

  19 Şubat 2018Devamını oku
  50

  Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  49

  Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik_Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  19 Şubat 2018Devamını oku
  48

  7143 Sayılı Kanun-Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacakların Beyan Hükümleri

  19 Şubat 2018Devamını oku
  47

  7143 Sayılı Kanun-Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi

  19 Şubat 2018Devamını oku
  46

  7143 Sayılı Kanun-Defter Kayıtlarında Yer Almayan Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyanı ile Yurt Dışından Elde Edilen Bazı Kazançlara Geçici İstisna Uygulaması

  19 Şubat 2018Devamını oku
  45

  7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

  19 Şubat 2018Devamını oku
  44

  7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir, Kurumlar Vergisi ve KDV Matrah Artırımı

  19 Şubat 2018Devamını oku
  43

  7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 İnci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ

  19 Şubat 2018Devamını oku
  42

  2018_11597 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  19 Şubat 2018Devamını oku
  41

  2018 Yılı Asgari Ücret Desteği

  19 Şubat 2018Devamını oku
  40

  2017 Yılında Kullanılan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikine İlişkin Hatırlatma

  19 Şubat 2018Devamını oku
  39

  498 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  19 Şubat 2018Devamını oku
  38

  497 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  19 Şubat 2018Devamını oku
  37

  18 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  19 Şubat 2018Devamını oku
  36

  Vergi Levhası Oluşturma ve Bulundurma Zorunluluğu

  19 Şubat 2018Devamını oku
  35

  Hatırlatma Notu SGK prim teşvik ve desteklerinden geriye dönük yararlanmak için başvuru süresi 31 05 2018 tarihinde sona ermektedir.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  34

  Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2018 Yılına İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri

  19 Şubat 2018Devamını oku
  33

  Bilgilendirme Şubat 2018 Dönemi e-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanması ve Beratlarının Yüklenme Süresi 8 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.Notu

  19 Şubat 2018Devamını oku
  32

  2018-I. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  19 Şubat 2018Devamını oku
  31

  2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  30

  2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar, 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar yüklenmesi gereken e-defter berat yükleme süresi 04 Haziran 2018 ta

  19 Şubat 2018Devamını oku
  29

  496 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  19 Şubat 2018Devamını oku
  28

  495 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  19 Şubat 2018Devamını oku
  27

  494 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  19 Şubat 2018Devamını oku
  26

  23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerin

  19 Şubat 2018Devamını oku
  25

  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  24

  PERAKENDE MAL VE HİZMET SATIŞLARINDA KULLANILAN SATIŞ UYGULAMA YAZILIMLARIGİB Bilgilendirme ÖKC

  19 Şubat 2018Devamını oku
  23

  Nakdi sermaye artırımı nedeniyle kurumlar vergisi indirim uygulaması hesabında dikkate alınacak faiz oranı

  19 Şubat 2018Devamını oku
  22

  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 201811333 (Denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı % 18’den

  19 Şubat 2018Devamını oku
  21

  HATIRLATMA Anonim ve Limited şirketlerce 2017 Aralık Ayı Defter Beratları Nisan 2018 Sonuna Kadar Alınabilecektir.(2017 yılı e defter kapanış tasdiki için son süre 30 04 2018 tarihidir.)

  19 Şubat 2018Devamını oku
  20

  EKONOMİK BEKLENTİ ANKETİ-2018

  19 Şubat 2018Devamını oku
  19

  Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Yapılan Değişiklik.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  18

  7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  19 Şubat 2018Devamını oku
  17

  7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  19 Şubat 2018Devamını oku
  16

  5510 Sayılı Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik

  19 Şubat 2018Devamını oku
  15

  2018_11542 Say.Bakanlar Kurulu Kararı_ÖTV Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarları ile Oranlarında Değişiklik

  19 Şubat 2018Devamını oku
  14

  2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Hatırlatmalar

  19 Şubat 2018Devamını oku
  13

  2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  12

  492 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  19 Şubat 2018Devamını oku
  11

  491 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ Eki Liste

  19 Şubat 2018Devamını oku
  10

  17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

  19 Şubat 2018Devamını oku
  09

  Trafiğe ilk defa kayıt ve tescil edilecek binek otomobillerin alımında uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranının belirlenmesinde esas alınan vergisiz fiyat (ÖTV matrahı) aralıkları yeniden belirlenmiştir.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  08

  Hatırlatma-İhracata ilişkin fatura tarihinin 2017 ve ihracat kapanış tarihlerinin 2018 Olması Durumu Hk.

  19 Şubat 2018Devamını oku
  07

  E-Fatura Kullanan Mükellefler İçin Önemli Hatırlatma

  19 Şubat 2018Devamını oku
  06

  2018 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi-Ceza Had, Miktar ve Oranları

  14 Şubat 2018Devamını oku
  05

  2017-IV Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  14 Şubat 2018Devamını oku
  04

  2017 Yılında Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayına İlişkin Hatırlatma

  14 Şubat 2018Devamını oku
  03

  01 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı, SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları İle Asgari Geçim İndirimi Tutarları

  14 Şubat 2018Devamını oku
  296

  2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  12 Şubat 2018Devamını oku
  288

  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 201811333 (Denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı % 18’den

  3 Şubat 2018Devamını oku
  298

  17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

  31 Ocak 2018Devamını oku
  287

  Nakdi sermaye artırımı nedeniyle kurumlar vergisi indirim uygulaması hesabında dikkate alınacak faiz oranı

  30 Ocak 2018Devamını oku
  291

  Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Yapılan Değişiklik.

  22 Ocak 2018Devamını oku
  301

  2018 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi-Ceza Had, Miktar ve Oranları

  2 Ocak 2018Devamını oku
  303

  01 01 2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

  1 Ocak 2018Devamını oku
  299

  Trafiğe ilk defa kayıt ve tescil edilecek binek otomobillerin alımında uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranının belirlenmesinde esas alınan vergisiz fiyat (ÖTV matrahı) aralıkları yeniden belirlenmiştir.

  1 Ocak 2018Devamını oku
  354

  14 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

  23 Aralık 2017Devamını oku
  349

  301 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

  23 Aralık 2017Devamını oku
  319

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş süresi Amasya, Bartın ve Çankırı dışındaki il merkezi ve ilçelerinde bulunan mükellefler işverenler için 1 7 2018 tarihine ertelenmiştir.

  21 Aralık 2017Devamını oku
  348

  485 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

  17 Aralık 2017Devamını oku
  347

  486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

  17 Aralık 2017Devamını oku
  346

  487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

  17 Aralık 2017Devamını oku
  350

  300 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

  14 Aralık 2017Devamını oku
  343

  2016 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Alacaklarının En Geç Kasım 2017 Dönemi KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir.

  11 Aralık 2017Devamını oku
  351

  299 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

  6 Aralık 2017Devamını oku
  311

  299 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

  6 Aralık 2017Devamını oku
  325

  En son 2 Ocak 2018 tarihinde ödenmesi gereken Kasım 2017 Dönemi SGK primleri ile Ertelenen Şubat 2017 Dönemi SGK Primlerinin Ödeme Tarihleri 26 12 2017 Olarak Değiştirilmiştir.

  5 Aralık 2017Devamını oku
  335

  2018 Yılında E-Defter, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Zorunluluğu

  4 Aralık 2017Devamını oku
  332

  7061 Sayılı Kanun ile Bazı Vergi Kanununlarında Yapılan Değişiklikler

  4 Aralık 2017Devamını oku
  308

  2018 Yılında E-Defter, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Zorunluluğu

  4 Aralık 2017Devamını oku
  334

  2018 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdik Zorunluluğu ve Tasdik Süresi

  30 Kasım 2017Devamını oku
  307

  2018 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdik Zorunluluğu ve Tasdik Süresi

  30 Kasım 2017Devamını oku
  353

  24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  24 Kasım 2017Devamını oku
  312

  24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  24 Kasım 2017Devamını oku
  327

  Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2017 Yılına İlişkin İkinci Taksit Ödeme Süreleri

  15 Kasım 2017Devamını oku
  305

  Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2017 Yılına İlişkin İkinci Taksit Ödeme Süreleri

  15 Kasım 2017Devamını oku
  340

  2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

  11 Kasım 2017Devamını oku
  314

  1 No’lu KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında GİB Duyurusu

  11 Kasım 2017Devamını oku
  310

  2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

  11 Kasım 2017Devamını oku
  373

  2017-11-Sayılı-SGK-Genelgesi

  10 Kasım 2017Devamını oku
  330

  Bedelsiz İhracat Faturası Hakkında Duyuru

  31 Ekim 2017Devamını oku
  306

  Bedelsiz İhracat Faturası Hakkında Duyuru

  31 Ekim 2017Devamını oku
  336

  2017-III. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  11 Ekim 2017Devamını oku
  309

  2017-III. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  11 Ekim 2017Devamını oku
  321

  İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı Faturalarının E-Fatura Olarak Düzenlenmesi Uygulamasında Sık Sorulan Soruları

  10 Ekim 2017Devamını oku
  358

  03 10 2017 Tarihli SGK Duyurusu Ertelenen Prim Borçları Hakkında ÖNEMLİDİR

  3 Ekim 2017Devamını oku
  313

  03 10 2017 Tarihli SGK Duyurusu Ertelenen Prim Borçları Hakkında ÖNEMLİDİR

  3 Ekim 2017Devamını oku
  315

  Yeni Nesil ÖKC Hk_483 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

  30 Eylül 2017Devamını oku
  304

  Yeni Nesil ÖKC Hk_483 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

  30 Eylül 2017Devamını oku
  329

  Belirlenmiş Alıcılara karşı Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde (2 10) olan KDV tevkifat Oranı 01 10 2017 tarihinden itibaren (3 10) olarak değiştirilmiştir.

  27 Eylül 2017Devamını oku
  357

  4 Seri Nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

  26 Eylül 2017Devamını oku
  226

  4 Seri Nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

  26 Eylül 2017Devamını oku
  341

  2017 10718 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

  20 Eylül 2017Devamını oku
  324

  Eylül 2017 KDV1 Beyannameleri Hakkında 19 09 2017 Tarihli GİB Duyurusu

  19 Eylül 2017Devamını oku
  323

  Eylül 2017 KDV1 Beyannameleri Hakkında 25 08 2017 Tarihli GİB Duyurusu

  25 Ağustos 2017Devamını oku
  344

  687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN SGK DUYURUSU

  14 Temmuz 2017Devamını oku
  380

  2017-II. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  13 Temmuz 2017Devamını oku
  337

  2017-II. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  13 Temmuz 2017Devamını oku
  345

  687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN 2017-24 SAYILI SGK GENELGESİ

  6 Temmuz 2017Devamını oku
  360

  01 07 2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

  5 Temmuz 2017Devamını oku
  224

  01 07 2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

  5 Temmuz 2017Devamını oku
  379

  2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması

  3 Temmuz 2017Devamını oku
  339

  2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması

  3 Temmuz 2017Devamını oku
  320

  ihracat-duyuru-16062017

  16 Haziran 2017Devamını oku
  342

  2016 Yılında Kullanılan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikine İlişkin Hatırlatma

  7 Haziran 2017Devamını oku
  371

  Elektronik Defter Beratları’nın Sisteme Yüklenme Süresinin Uzatılması Hk

  31 Mayıs 2017Devamını oku
  317

  Ramazan Ayı Dolayısıyla Personele Yapılan Yardımların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

  31 Mayıs 2017Devamını oku
  333

  7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  27 Mayıs 2017Devamını oku
  352

  31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017 Nisan dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  24 Mayıs 2017Devamını oku
  318

  Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Mayıs 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  23 Mayıs 2017Devamını oku
  326

  Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2017 Yılına İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri

  17 Mayıs 2017Devamını oku
  316

  Vergi Levhası Oluşturma ve Bulundurma Zorunluluğu

  17 Mayıs 2017Devamını oku
  322

  Gelir İdaresi Başkanlığı 2017 Mayıs dönem beyannamelerine İlişkin Hatırlatma Duyurusu

  10 Mayıs 2017Devamını oku
  368

  İhraç Kayıtlı Teslimlerde Kur Farkı Faturası Sorunu

  5 Mayıs 2017Devamını oku
  356

  12 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Y…

  5 Mayıs 2017Devamını oku
  370

  HATIRLATMA – Tüzel kişilerce 2016 Aralık Ayı Defter Beratları Nisan 2017 Sonuna Kadar Alınabilecektir.(2016 yılı e defter

  30 Nisan 2017Devamını oku
  331

  Bakanlar Kurulu Kararı 2017_10106

  29 Nisan 2017Devamını oku
  338

  2017-I. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  27 Nisan 2017Devamını oku
  367

  Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hk.

  20 Nisan 2017Devamını oku
  375

  2016 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Hatırlatmalar

  3 Nisan 2017Devamını oku
  364

  SGK Duyurusu- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hk.

  30 Mart 2017Devamını oku
  369

  İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkın…

  23 Mart 2017Devamını oku
  361

  SGK-00687 KANUN NUMARASI İLE BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN ORTALAMA SİGORTALI SAYISINA İLAVE OLUP OLMADIKLARININ CARİ AYDA İŞVERENLERCE KONTROLÜNE İLİŞKİN DUYURU

  23 Mart 2017Devamını oku
  376

  297 Seri Numaralı GV Genel Tebliği-31.12.2017 Tarihine Kadar İşe Alınan Sigortalılar İçin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Hk

  16 Mart 2017Devamını oku
  372

  6824 Sayılı Kanun-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hk

  8 Mart 2017Devamını oku
  377

  28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e Defterlerin Elektronik Defter Beratları nın yüklenme süresi 06 Mart 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  6 Mart 2017Devamını oku
  363

  SGK Genelgesi-2017_10 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşvere Desteği

  1 Mart 2017Devamını oku
  362

  SGK Prim Erteleme İşlemleri Hakkında Duyuru

  28 Şubat 2017Devamını oku
  374

  2017 Yılı SGK Prim Desteği-Bakanlar Kurulu Kararı 2017_9865

  22 Şubat 2017Devamını oku
  355

  13 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  22 Şubat 2017Devamını oku
  366

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK 8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu

  18 Şubat 2017Devamını oku
  365

  Muhtasar ve SGK Bildirgelerinin Birleştirmeleri Amacıyla Yapılacak Olan Eşleştirme Bildiriminin (Ek8) verilme süresi 02 05 2017 tarihine uzatılmıştır.

  18 Şubat 2017Devamını oku
  225

  1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği

  18 Şubat 2017Devamını oku
  378

  10 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  3 Şubat 2017Devamını oku
  359

  1 No’lu KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında GİB Duyurusu

  3 Şubat 2017Devamını oku
  222

  Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Yapılan Değişiklik

  23 Ocak 2017Devamını oku
  217

  2016 Yılında Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayına İlişkin Hatırlatma

  20 Ocak 2017Devamını oku
  218

  2016-IV. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  16 Ocak 2017Devamını oku
  221

  Anonim Şirketlerin Pay Senedi Bastırma Yükümlülüğü

  10 Ocak 2017Devamını oku
  328

  Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik_Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  2 Ocak 2017Devamını oku
  223

  e-Defter Uygulama Kılavuzu Kasım 2016

  1 Ocak 2017Devamını oku
  220

  31122016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 8,75 , avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75 olarak belirlenmiştir.

  1 Ocak 2017Devamını oku
  216

  01 01 2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

  1 Ocak 2017Devamını oku
  131

  1.1.2017 Tarihi İtibariyle e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

  1 Ocak 2017Devamını oku
  127

  01 Ocak 2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı, SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları İle Asgari Geçim İndirimi Tutarları

  1 Ocak 2017Devamını oku
  106

  01 01 2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

  1 Ocak 2017Devamını oku
  167

  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci maddesine ilişkin süre 30 06 2017 tarihine uzatılmıştır.

  31 Aralık 2016Devamını oku
  159

  2017 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi-Ceza Had, Miktar ve Oranları

  28 Aralık 2016Devamını oku
  139

  295 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

  23 Aralık 2016Devamını oku
  200

  Mali mühür yenileme e fatura duyurusu

  15 Aralık 2016Devamını oku
  197

  İhracat İşlemlerinde e Fatura Uygulaması 1 7 2017 tarihine ertelenmiştir. (475 Sıra No’lu VUK Tebliği)

  15 Aralık 2016Devamını oku
  150

  2016_8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı-2016 yılında bağımsız denetime tabi olacak şirketler hk bigilendirme notu

  10 Aralık 2016Devamını oku
  158

  2017 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdik Zorunluluğu ve Tasdik Süresi

  6 Aralık 2016Devamını oku
  133

  4 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği

  2 Aralık 2016Devamını oku
  153

  2016_9567 BKK ile Bazı Malların ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır

  30 Kasım 2016Devamını oku
  176

  6761 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

  28 Kasım 2016Devamını oku
  152

  2016_9542 Sayılı BKK ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

  25 Kasım 2016Devamını oku
  132

  3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği

  25 Kasım 2016Devamını oku
  187

  Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2016 Yılına İlişkin İkinci Taksit Ödeme Süreleri

  16 Kasım 2016Devamını oku
  147

  2016 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.

  11 Kasım 2016Devamını oku
  157

  2017 Yılında E-Defter, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Zorunluluğu

  7 Kasım 2016Devamını oku
  183

  BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 2)

  27 Ekim 2016Devamını oku
  211

  Süre uzatımına ilişkin 25 10 2016 tarih ve 2016 9385 sayılı kararnamenin

  26 Ekim 2016Devamını oku
  203

  Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Ekim 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  26 Ekim 2016Devamını oku
  175

  6745 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

  17 Ekim 2016Devamını oku
  146

  2016 03 Dönemi KDV 1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru

  15 Ekim 2016Devamını oku
  156

  2016-III. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  13 Ekim 2016Devamını oku
  166

  6728 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler 213 sayılı.

  10 Ekim 2016Devamını oku
  165

  6728 sayılı Kanun ile KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler 3065 sayılı.

  10 Ekim 2016Devamını oku
  164

  6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 193 sayılı

  10 Ekim 2016Devamını oku
  135

  7 Seri No.lu KDV Tebliği ile DİİB Kapsamında Üretilen Mamüllerin Yurtiçi Tesliminde Yapılan Değişiklik

  10 Ekim 2016Devamını oku
  136

  8 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği

  4 Ekim 2016Devamını oku
  163

  6728 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

  22 Eylül 2016Devamını oku
  199

  Konut Teslimlerine İlişkin KDV Oranında ve Bazı Ürünlerin ÖTV Tutarında Yapılan Değişiklikler…BKK-2016_9153

  19 Eylül 2016Devamını oku
  174

  6745 Sayılı Kanunla Yapıla6745 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler bilgilendirme notu

  7 Eylül 2016Devamını oku
  171

  6736 Sayılı Kanuna Göre Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılma

  1 Eylül 2016Devamını oku
  173

  6736 Sayılı Kanun-Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacakların Beyan Hükümleri

  29 Ağustos 2016Devamını oku
  172

  6736 Sayılı Kanun-Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi

  29 Ağustos 2016Devamını oku
  170

  6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

  29 Ağustos 2016Devamını oku
  169

  6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir, Kurumlar Vergisi ve KDV Matrah Artırımı

  29 Ağustos 2016Devamını oku
  168

  6736 Sayılı Kanun- Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması

  29 Ağustos 2016Devamını oku
  209

  SGK Alacaklarının 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması_Genelge 2016-18

  22 Ağustos 2016Devamını oku
  185

  Bilanço Esasına Tabi Mükellefler İçin Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır. (472 Sıra No’lu VUK Genel

  27 Temmuz 2016Devamını oku
  137

  25 07 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve KDV

  25 Temmuz 2016Devamını oku
  155

  2016-II. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  11 Temmuz 2016Devamını oku
  148

  2016 Yılı Mali Tatil Uygulaması

  11 Temmuz 2016Devamını oku
  126

  01 07 2016 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

  1 Temmuz 2016Devamını oku
  125

  01 07 2016 KDV1 Kurum Geçici Ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Yapılan Değişiklik Hk.

  1 Temmuz 2016Devamını oku
  214

  Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerinde 30 06 2016 tarihinden itibaren % 8 oranında KDV uygulanacaktır.

  30 Haziran 2016Devamını oku
  195

  hatırlatma Notu (2016 Mart Ayı eDefter Beratlarının Haziran ayı sonuna kadar alınması gerekmektedir.)

  30 Haziran 2016Devamını oku
  138

  30.06.2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  30 Haziran 2016Devamını oku
  198

  KDV Borçları İçin de Tecil Taksitlendirme İmkanı Getirilmiştir. (2016 2 Seri No’lu Tahsilat İç Genelgesi)

  20 Haziran 2016Devamını oku
  207

  Ramazan Ayı Dolayısıyla Personele Yapılan Yardımların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

  13 Haziran 2016Devamını oku
  144

  2015 Yılında Kullanılan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikine İlişkin Hatırlatma

  7 Haziran 2016Devamını oku
  192

  GİB Duyuru Haziran 2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

  4 Haziran 2016Devamını oku
  124

  01 06 2016 Tarihinden İtibaren 5 kişi ve Daha Fazla Çalışan İstihdam Eden İşverenlere Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu

  1 Haziran 2016Devamını oku
  134

  6 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  21 Mayıs 2016Devamını oku
  188

  Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2016 Yılına İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri

  10 Mayıs 2016Devamını oku
  191

  Genç Girişimcilerin Elde Ettiği Kazançlarda İstisna ve Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimi

  9 Mayıs 2016Devamını oku
  212

  Vergi Levhası Oluşturma ve Bulundurma Zorunluluğu

  6 Mayıs 2016Devamını oku
  193

  HATIRLATMA 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti 01 4 2016 tarihinde başlayacaktır.

  5 Mayıs 2016Devamını oku
  206

  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 1)

  4 Mayıs 2016Devamını oku
  194

  HATIRLATMA 2015 Aralık Ayı Defter Beratları Nisan 2016 Sonuna Kadar Alınabilecektir.(2015 yılı e defter kapanış tasdiki için son süre 30 04 2016 tarihidir.)

  30 Nisan 2016Devamını oku
  154

  2016-I. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  29 Nisan 2016Devamını oku
  208

  Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı %14,65 olacaktır.(5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 40)

  5 Nisan 2016Devamını oku
  141

  2015 Yılına Ait Kesin Mizan Bildiriminin Gönderilmesine İlişkin Hatırlatma

  4 Nisan 2016Devamını oku
  140

  2015 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Hatırlatmalar

  4 Nisan 2016Devamını oku
  213

  Vergide Elektronik Tebligat Sistemi Başladı

  1 Nisan 2016Devamını oku
  189

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU

  1 Nisan 2016Devamını oku
  215

  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31 Mart 2016 Tarihine Uzatılmıştır.

  23 Mart 2016Devamını oku
  151

  2016_8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı-2016 yılında bağımsız denetime tabi olacak şirketler hk

  19 Mart 2016Devamını oku
  204

  Nakit Sermaye Artışlarına Getirilen Kurumlar Vergisi İndirimi ( 9 Seri No’lu KVK Tebliği)

  7 Mart 2016Devamını oku
  205

  Nakit Sermaye Artışlarına Getirilen Kurumlar Vergisi İndirimi ( 9 Seri No’lu KVK Tebliği)Bilgilendirme Notu

  4 Mart 2016Devamını oku
  181

  ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARINA İLİŞKİN SGK DUYURUSU 02.03.2016

  2 Mart 2016Devamını oku
  130

  1 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği.

  1 Mart 2016Devamını oku
  196

  Hazır Beyan Sistemi VUK G.T_470

  29 Şubat 2016Devamını oku
  210

  Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisine İlişkin 24.02.2016 Tarihli SGK Duyurusu

  24 Şubat 2016Devamını oku
  182

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 5) (Türkiye Kızılay Derneğine

  11 Şubat 2016Devamını oku
  180

  Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi (2016 4) bilgilendirme notu

  10 Şubat 2016Devamını oku
  179

  Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi (2016 4)

  10 Şubat 2016Devamını oku
  178

  Asgari Ücret Desteği İle İlgili 05.02.2015 Tarihli SGK Duyurusu Bilgilendirme Notu

  5 Şubat 2016Devamını oku
  162

  6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri

  1 Şubat 2016Devamını oku
  177

  Aralık2015 Dönemine İlişkin Olarak 25 Ocak 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreler

  26 Ocak 2016Devamını oku
  145

  2015-IV. Geçici Vergi Dönemi Değerleri

  26 Ocak 2016Devamını oku
  149

  2016 yılı motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödemesine ilişkin 25012016 tarihli GİB Basın Duyurusu

  25 Ocak 2016Devamını oku
  190

  Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri(Gelir Vergisi Sirküleri 99) Bilgilendirme Notu

  22 Ocak 2016Devamını oku
  143

  2015 Yılına İlişkinin Olarak Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı HkBilgilendirme Notu

  13 Ocak 2016Devamını oku
  142

  2015 Yılına İlişkinin Olarak Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı Hk

  13 Ocak 2016Devamını oku
  161

  6655 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri

  4 Ocak 2016Devamını oku
  186

  E tebligat

  1 Ocak 2016Devamını oku
  184

  Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar-2015_8353.docxBilgilendirme Notu

  1 Ocak 2016Devamını oku
  160

  6655 sayılı Bilgilendirme Notu

  1 Ocak 2016Devamını oku
  129

  01.01.2016 – 30.06.2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı 4.092,53.-TL olmuştur.Bilgilendirme Notu

  1 Ocak 2016Devamını oku
  128

  01.01.2016 – 30.06.2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı 4.092,53.-TL olmuştur.

  1 Ocak 2016Devamını oku